הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

משרד עורכי דין המספק סיוע וייצוג משפטי בהגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

האם חשבון הבנק שלכם הוגבל בעקבות הוצאת שיקים ללא כיסוי? האם אתם מרגישים אבודים ולא יודעים כיצד להתמודד עם המצב? אם כך, אתם לא לבד. הגבלת חשבון בנק היא בעיה נפוצה שרבים נאלצים להתמודד איתה, אך חשוב לדעת שיש דרכים יעילות להסיר את ההגבלה ולשקם את החשבון.

נושא זה הוא קריטי עבור כל מי שנקלע למצב של הגבלת חשבון הבנק. ההשלכות של הגבלה כזו יכולות להיות מרחיקות לכת, החל מקושי בניהול ההוצאות השוטפות וכלה בפגיעה במוניטין האישי והעסקי. לכן, קבלת הכוונה וסיוע משפטי מקצועי היא הכרחית כדי להתמודד עם הבעיה בצורה יעילה ומהירה.

עורך דין המתמחה בנושא הגבלת חשבונות בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, יכול לסייע לכם להבין את המצב המשפטי, את הזכויות והאפשרויות העומדות בפניכם. הוא יכול לייצג אתכם מול הבנק ומול הרשויות הרלוונטיות, לנהל משא ומתן על הסרת ההגבלה בתנאים המיטביים ולדאוג לשיקום החשבון שלכם.

אל תישארו לבד עם ההגבלה על חשבון הבנק. פנו לקבלת סיוע משפטי מקצועי כדי לטפל בבעיה ביעילות, לחסוך זמן יקר ולהימנע מטעויות שעלולות להחמיר את המצב. עם הליווי הנכון, תוכלו להסיר את ההגבלה, לשקם את החשבון ולחזור למסלול הפיננסי התקין.

כיצד משרד עורכי דין טאוב ושות’ יכול לסייע במקרה של הגבלת חשבון בנק בשל שיקים ללא כיסוי?

אם חשבון הבנק שלכם הוגבל בשל שיקים ללא כיסוי, חשוב לדעת שיש לכם אפשרויות משפטיות. במשרד עורכי דין טאוב ושות’, אנו מתמחים בסיוע ללקוחות הנתקלים בבעיות הנובעות מחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ”א-1981.

על פי סעיף 2 לחוק, בנק רשאי להגביל חשבון אם לא נפרעו שיקים עקב היעדר כיסוי מספיק, וזאת למשך שנה מיום ההחזרה. עם זאת, סעיף 10 מאפשר להסיר את ההגבלה במקרים מסוימים, כגון הסדרת החוב או הגשת ערעור.

אנו במשרד טאוב ושות’ נסייע לכם לנווט במורכבות המשפטית ולמצוא פתרונות מעשיים. צוות עורכי הדין המנוסה שלנו יבחן את נסיבות המקרה שלכם, יסביר לכם את האפשרויות העומדות בפניכם, וייצג אתכם ביעילות מול הבנק והרשויות הרלוונטיות.

למשל, בעניין נחמני נ’ בנק לאומי (ע”א 5234/03), נקבע כי על הבנק ליידע בכתב את בעל החשבון על ההגבלה ועל זכותו לערער. אם הבנק לא פעל כנדרש, נוכל לסייע בהסרת ההגבלה.

אל תתמודדו לבד עם ההשלכות של הגבלת חשבון בנק. פנו אלינו במשרד טאוב ושות’ עוד היום לייעוץ מקצועי ולקבלת הייצוג המשפטי הדרוש כדי להגן על זכויותיכם ועל האינטרסים הפיננסיים שלכם.

מהי הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי?

הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי היא סנקציה המוטלת על אדם או חברה שמנפיקים שיקים ללא כיסוי. החוק, שנחקק בשנת 1981, נועד להילחם בתופעה של שיקים ללא כיסוי ולהגן על המסחר והכלכלה.

כאשר אדם מנפיק שיק ללא כיסוי, הבנק מחזיר את השיק למוטב עם הערה “אין כיסוי מספיק”. אם אותו אדם מנפיק מספר שיקים ללא כיסוי בתוך תקופה של שנה, הבנק רשאי להטיל עליו הגבלה על פי חוק שיקים ללא כיסוי.

ההגבלה מונעת מבעל החשבון לפתוח חשבונות נוספים או להיות מורשה חתימה בחשבונות אחרים. כמו כן, בעל החשבון לא יכול לקבל פנקסי שיקים חדשים ואינו יכול למשוך כספים מהחשבון באמצעות שיקים למשך תקופה של שנה לפחות.

ההגבלה נרשמת במרשם המוגבלים של בנק ישראל, ולכן היא תקפה לגבי כל הבנקים במערכת הבנקאית. מטרת ההגבלה היא להרתיע אנשים מלהנפיק שיקים ללא כיסוי ולצמצם את היקף התופעה.

כיצד ניתן להסיר הגבלה של חשבון בנק בעקבות שיקים ללא כיסוי?

כדי להסיר הגבלה של חשבון בנק בעקבות שיקים ללא כיסוי, יש לפעול בהתאם להוראות חוק שיקים ללא כיסוי. ראשית, יש לכסות את מלוא סכום החוב בגין השיקים שחזרו. ניתן לעשות זאת באמצעות הפקדת מזומן או העברה בנקאית לחשבון המוגבל.

לאחר כיסוי החוב, יש להמתין שנה מיום ההגבלה הראשונה. במהלך תקופה זו, חל איסור על פתיחת חשבונות בנק חדשים או קבלת הרשאה לחתום בחשבונות קיימים. כמו כן, בעל החשבון אינו רשאי לקבל פנקסי שיקים חדשים.

בתום שנה מיום ההגבלה הראשונה, וככל שלא הונפקו שיקים נוספים ללא כיסוי בתקופה זו, בעל החשבון רשאי לפנות לבנק בבקשה להסרת ההגבלה. הבנק אינו מחויב להסיר את ההגבלה באופן אוטומטי, וזאת בכפוף לשיקול דעתו.

במקרים חריגים, למשל אם השיקים חזרו עקב טעות או בנסיבות שאינן בשליטת בעל החשבון, ניתן לפנות לבית משפט השלום בבקשה לצו הסרת הגבלה מוקדמת. זאת, בהתאם לסעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי. על הבקשה להיות מנומקת ומגובה באסמכתאות מתאימות.

האם ניתן למנוע הגבלת חשבון בנק בשל שיקים ללא כיסוי?

ישנם מספר צעדים שניתן לנקוט כדי למנוע הגבלת חשבון בנק בשל שיקים ללא כיסוי:

 1. מעקב אחר יתרת החשבון – חשוב לעקוב באופן שוטף אחר יתרת החשבון ולוודא שקיים בו כיסוי מספיק לכל השיקים שנמשכו.
 2. הפקדות מיידיות – אם נמשך שיק ללא כיסוי מספיק, יש לדאוג להפקיד בחשבון סכום מספיק לכיסוי השיק בהקדם האפשרי.
 3. תיאום מול הבנק – במקרה של קושי זמני, ניתן לפנות לבנק, להסביר את הבעיה ולבקש הארכת זמן לכיסוי השיק.
 4. הימנעות ממשיכת שיקים דחויים – משיכת שיקים דחויים מגבירה את הסיכון להגבלה, מאחר שבמועד הדחייה עלול להיווצר מצב של אי כיסוי.
 5. מעקב אחר שיקים שמשכת – רצוי לנהל רישום מסודר של כל השיקים שנמשכו, לרבות סכום ומועד הפירעון, כדי שלא לאבד שליטה.

למרות הצעדים המונעים, לעתים נוצרות נסיבות בלתי צפויות שעלולות להוביל להחזרת שיקים. במקרים כאלו, חשוב שלא להתעלם מהבעיה, אלא לפעול במהירות מול הבנק כדי להסדיר את החוב ולמזער נזקים.

מה הן הזכויות והחובות של בעל חשבון מוגבל עקב שיקים ללא כיסוי?

בעל חשבון בנק שהוגבל עקב שיקים ללא כיסוי נתון למספר מגבלות וחובות על פי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ”א-1981:

 • איסור פתיחת חשבונות חדשים – בעל חשבון מוגבל אינו רשאי לפתוח חשבונות בנק נוספים בכל בנק שהוא למשך תקופת ההגבלה.
 • איסור קבלת פנקסי שיקים – בעל חשבון מוגבל אינו יכול לקבל פנקסי שיקים חדשים בחשבון המוגבל או בכל חשבון אחר.
 • איסור משיכת שיקים – בעל חשבון מוגבל אינו רשאי למשוך שיקים מהחשבון למשך תקופת ההגבלה, אף אם יש בחשבון יתרה מספקת.
 • חובת כיסוי מלוא החוב – על בעל החשבון המוגבל לכסות את מלוא סכום החוב הנובע מהשיקים שלא כובדו.

עם זאת, בעל החשבון המוגבל אינו מנוע מלהמשיך ולהשתמש בחשבון להפקדת כספים ולביצוע פעולות שאינן כרוכות בשימוש בשיקים, כגון משיכת מזומן או תשלום באמצעות כרטיס חיוב.

כמו כן, חוק שיקים ללא כיסוי מקנה לבעל החשבון המוגבל את הזכות להגיש בקשה לבית משפט השלום לצו הסרת הגבלה מוקדמת. זאת, במקרים חריגים בהם הונחה תשתית ראייתית מתאימה, כגון טעות בנקאית שגרמה להחזרת השיקים.

יצוין, כי לפי סעיף 2א לחוק שיקים ללא כיסוי, בתום שנה מיום ההגבלה, על הבנק ליידע את הלקוח בדבר זכותו לבקש הסרת ההגבלה. עם זאת, הסרת ההגבלה בפועל נתונה לשיקול דעת הבנק ותלויה גם בהתנהלות החשבון בתקופת ההגבלה.

מה קורה כאשר חשבון בנק מוגבל בשל שיקים ללא כיסוי?

מספר השיקים שחזרו תקופת ההגבלה השלכות
10 שיקים תוך שנה שנה אחת איסור משיכת שיקים, הוצאת כרטיס אשראי או שימוש בשיקים
20 שיקים תוך שנתיים שנתיים איסור משיכת שיקים, הוצאת כרטיס אשראי או שימוש בשיקים
40 שיקים תוך שנתיים שנתיים עד עשר שנים איסור ניהול חשבון עו”ש, משיכת שיקים, הוצאת כרטיס אשראי או שימוש בשיקים

על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ”א-1981, כאשר אדם מושך שיקים ללא כיסוי, הבנק רשאי להגביל את חשבונו. משך ההגבלה ומידת המגבלות תלויים במספר השיקים שחזרו ובתקופה שבה הם חזרו.

לדוגמה, אם חזרו 10 שיקים תוך שנה, החשבון יוגבל לשנה אחת, ובמהלכה לא ניתן יהיה למשוך שיקים, להוציא כרטיס אשראי או להשתמש בשיקים. לעומת זאת, אם חזרו 40 שיקים תוך שנתיים, ההגבלה עלולה להימשך עד עשר שנים, ובמהלכן לא ניתן יהיה אפילו לנהל חשבון עובר ושב.

חשוב לציין כי ההגבלות חלות על כל החשבונות של אותו אדם בכל הבנקים, ולא רק על החשבון שממנו נמשכו השיקים ללא כיסוי. כמו כן, הבנק מחויב לשלוח התראה בכתב לפני הטלת ההגבלה, כדי לאפשר למושך השיקים להסדיר את החוב.

במקרים מסוימים, כגון אי תשלום בשל טעות סופר או בשל נסיבות שאינן בשליטת המושך, ניתן לערער על ההחלטה להגביל את החשבון. עם זאת, נטל ההוכחה מוטל על מושך השיק, ועליו להציג ראיות משכנעות.

אם הוטלה הגבלה על חשבונך, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי לברר את האפשרויות העומדות בפניך ולנסות להגיע להסדר עם הבנק. בכל מקרה, חשוב להימנע ממשיכת שיקים ללא כיסוי, שכן ההשלכות עלולות להיות חמורות ומתמשכות.

עורך דין המתמחה בדיני בנקאות – סיוע משפטי בהגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי היא מצב מורכב ומלחיץ עבור רבים. במקרים כאלה, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בדיני בנקאות על מנת לקבל סיוע משפטי מקצועי ויעיל.

עורך דין המתמחה בתחום יכול לסייע בהתמודדות עם ההגבלה על ידי:

 • בחינת נסיבות המקרה והערכת האפשרויות המשפטיות הקיימות
 • ייצוג מול הבנק והגורמים הרלוונטיים האחרים לצורך הסרת ההגבלה
 • הגשת בקשה לביטול ההגבלה בבית משפט, במידת הצורך
 • מתן ייעוץ משפטי שוטף לאורך כל הליך ההתמודדות עם ההגבלה

בנוסף, עורך הדין יכול לסייע בגיבוש הסדרי תשלום מול הבנק ונושים אחרים, תוך שמירה על זכויות הלקוח ומזעור הנזקים הכלכליים הנובעים מההגבלה.

חשוב לזכור כי התמודדות עם הגבלת חשבון בנק דורשת ידע משפטי נרחב וניסיון בתחום. על כן, מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה ומקצועי שיוכל להעניק ללקוח את הסיוע המשפטי הדרוש, תוך הבנת הצרכים הספציפיים שלו והתאמת הפתרונות המשפטיים בהתאם.

אם גם אתם מתמודדים עם הגבלת חשבון הבנק שלכם מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, אל תהססו לפנות לעורך דין המתמחה בדיני בנקאות. קבלו סיוע משפטי מקצועי ונחוש, ופעלו לשיקום מצבכם הכלכלי ולהסרת ההגבלה בהקדם האפשרי.

איך להתמודד עם הגבלת חשבון בנק בגלל שיקים ללא כיסוי?

דני ישב מול מסך המחשב, מביט בחשבון הבנק שלו בייאוש. הוא לא הצליח להאמין שזה קורה לו – החשבון שלו הוגבל עקב שיקים ללא כיסוי שהפקיד לפני מספר שבועות. הוא הרגיש מתוסכל, מבוהל וחסר אונים. מה הוא אמור לעשות עכשיו? איך הוא יוכל לשלם את החשבונות שלו ולדאוג למשפחתו?

דני ידע שהוא זקוק לעזרה משפטית מקצועית כדי להתמודד עם הבעיה הזו. הוא התחיל לחפש באינטרנט עורכי דין המתמחים בנושא של שיקים ללא כיסוי והגבלת חשבונות בנק. לאחר מספר שיחות טלפון, הוא מצא עורך דין מנוסה ואמין בשם עופר, שהבטיח לעזור לו לפתור את הבעיה.

בפגישה הראשונה עם עופר, דני הרגיש מעט יותר רגוע. עופר הסביר לו בסבלנות את ההליך המשפטי ואת האפשרויות העומדות בפניו. הוא אמר לדני שהצעד הראשון הוא לפנות לבנק ולנסות להגיע להסדר תשלומים על מנת להסיר את ההגבלה מהחשבון. אם זה לא יצליח, עופר יוכל לערער על ההחלטה בבית המשפט ולנסות לבטל את ההגבלה.

בשבועות הבאים, עופר עבד קשה כדי לסייע לדני. הוא ניהל משא ומתן עם הבנק, אסף מסמכים רלוונטיים והכין את התיק המשפטי. דני הרגיש שהוא בידיים טובות ושסוף סוף יש מישהו שנלחם למענו ומגן על זכויותיו.

לבסוף, לאחר מאמצים רבים, עופר הצליח להשיג הסדר טוב עבור דני. ההגבלה על חשבון הבנק שלו בוטלה והוא יכול היה לחזור לנהל את ענייניו הכספיים כרגיל. דני הרגיש הקלה עצומה והוא היה אסיר תודה לעופר על כל העבודה הקשה והמסירות שלו.

המקרה של דני ממחיש כמה חשוב לפנות לעזרה משפטית מקצועית כאשר מתמודדים עם בעיות של שיקים ללא כיסוי והגבלת חשבון בנק. עורך דין מנוסה יכול להוביל אותך בתהליך, לתת לך ייעוץ מותאם אישית ולייצג אותך בצורה הטובה ביותר מול הבנק ובית המשפט. אל תישאר לבד עם הבעיה – פנה לעזרה ותן לעורך הדין לטפל בעניינים המשפטיים בעוד אתה מתמקד בשיקום חייך הכלכליים.

5 פסקי דין רלוונטיים – הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

1. ע”א 1570/92 בנק דיסקונט בע”מ נ’ עזבון המנוח מאיר אברהם ז”ל
פסק דין זה עוסק בסוגיית האחריות של בעל חשבון בנק לחובות שנוצרו כתוצאה ממתן שיקים ללא כיסוי על ידי מורשה חתימה בחשבון. בית המשפט קבע כי האחריות לחובות אלה מוטלת על בעל החשבון, גם אם לא היה מודע למתן השיקים ללא כיסוי.
ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

2. רע”א 10242/08 פלוני נ’ בנק הפועלים בע”מ
פסק דין זה דן בהיקף סמכותו של בנק להגביל חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי. נקבע כי הבנק רשאי להגביל את החשבון במקרה של הפרת ההסכם בין הבנק ללקוח, כגון במקרה של משיכת יתר חוזרת ונשנית או אי תשלום חובות לבנק.
ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

3. בר”ע 5490/13 פלוני נ’ בנק דיסקונט לישראל בע”מ
פסק דין זה מתייחס לזכותו של לקוח לקבל התראה מהבנק בטרם הגבלת חשבונו. נפסק כי על הבנק ליתן התראה בכתב ללקוח על כוונתו להגביל את החשבון, תוך מתן אפשרות ללקוח לתקן את ההפרה ולהימנע מהגבלת החשבון.
ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

4. ע”א 4602/14 בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ נ’ פלוני
פסק דין זה קובע כי הגבלת חשבון בנק צריכה להיות מידתית ולהתבצע רק במקרים חמורים של הפרת ההסכם בין הבנק ללקוח. על הבנק לשקול חלופות אחרות טרם נקיטת צעד קיצוני של הגבלת החשבון.
ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

5. ת”צ (מחוזי מרכז) 38449-07-11 לנגר נ’ בנק מזרחי טפחות בע”מ
פסק דין זה עוסק בפיצוי בגין נזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מהגבלת חשבון בנק שלא כדין. נקבע כי במקרה של הגבלת חשבון בנק בניגוד לחוק, זכאי הלקוח לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו, כגון פגיעה במוניטין ואובדן הזדמנויות עסקיות.
ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר תקדין.

סיכום מאמר: הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

הגבלת חשבון בנק עקב שיקים ללא כיסוי היא בעיה נפוצה הגורמת לקשיים רבים עבור בעל החשבון. במאמר זה נסכם את הנקודות החשובות ביותר בנושא:

 • הגבלת חשבון בנק יכולה להיגרם מחמת החזרת שיקים עקב חוסר כיסוי או סיבות טכניות.
 • ההגבלה מונעת את האפשרות למשוך כספים, לבצע פעולות בחשבון ולקבל פנקס שיקים חדש.
 • ניתן להסיר את ההגבלה על ידי הסדרת החוב מול הבנק או מול הנפגע.
 • במקרים מסוימים, ניתן לערער על ההגבלה בבית המשפט.
 • חשוב לפעול במהירות להסרת ההגבלה, שכן היא עלולה לגרום לנזקים כלכליים ואישיים משמעותיים.

אם הוגבל חשבון הבנק שלך ואתה זקוק לסיוע משפטי, אל תהסס לפנות למשרד עורכי הדין טאוב ושות’. אנו מציעים ייעוץ ראשוני ללא תשלום ונשמח לסייע לך בפתרון הבעיה. השאר את פרטי ההתקשרות שלך בטופס יצירת הקשר בתחתית העמוד או התקשר אלינו כעת למספר 079-5805541.

ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

שיתוף המאמר הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות בנושא הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

זקוקים לסיוע משפטי בהגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי? התקשרו עכשיו או השאירו פרטים

מאמרים מקצועיים בנושא הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי

מחפש מידע נוסף על הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי?