הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

משרד עורכי דין המספק סיוע וייצוג משפטי בהגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

אם אתם נושים של אדם או חברה שאינם מסוגלים לשלם את חובותיהם, ייתכן שאתם שוקלים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד החייב. מדובר בהליך משפטי מורכב, הדורש ידע וניסיון בתחום, ועשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על כל המעורבים.

נושא זה הוא קריטי עבור נושים המעוניינים להגן על זכויותיהם ולנסות להשיב את כספם. עם זאת, רבים מתמודדים עם שאלות ובעיות נפוצות, כגון: מתי ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכים? מהם התנאים הנדרשים? כיצד מתנהל התהליך? ומה הסיכויים לקבל את הכסף בחזרה?

כדי להתמודד עם סוגיות אלו ולנווט בהצלחה במורכבות ההליך המשפטי, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון. בעזרת הידע והניסיון שלו, עורך דין יוכל לספק לכם ייעוץ מקצועי, לייצג את האינטרסים שלכם, ולסייע לכם לקבל את התוצאה הטובה ביותר האפשרית בנסיבות העניין.

בהמשך המאמר, נסקור את הנושא לעומק, תוך מתן תשובות לשאלות השכיחות ביותר והצגת המידע החיוני שכל נושה צריך לדעת לפני הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון נגד חייב.

כיצד משרד עורכי דין טאוב ושות’ יכול לסייע בהגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד חייב?

אם אתם שוקלים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב, משרד עורכי דין טאוב ושות’ כאן כדי לסייע לכם. אנו מבינים את המורכבות והרגישות הכרוכות בהליכים אלה, ומחויבים לספק לכם ייצוג משפטי יוצא דופן שיבטיח את התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע”ח-2018, נושה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכים נגד חייב אם קיים חוב שלא נפרע במועדו וסכומו עולה על 75,000 ₪, או אם לחייב אין יכולת לפרוע את חובותיו במועדם. עם זאת, ההליך מורכב ודורש ידע משפטי מעמיק.

צוות עורכי הדין המנוסים שלנו בעל מומחיות נרחבת בדיני חדלות פירעון, ויכול להדריך אתכם בכל שלב של התהליך. נסייע לכם באיסוף הראיות הדרושות להוכחת תנאי הסף להגשת הבקשה, נניח את התשתית המשפטית והעובדתית הנדרשת, ונייצג אתכם ביעילות ובמקצועיות בבית המשפט.

בתיק ה”פ 29525-07-17 נקבע כי די בכך שהתובע הוכיח קיומו של חוב שלא שולם במועד, כדי לבסס עילת חדלות פירעון. משרדנו יפעל במרץ כדי להציג את הטיעונים המשפטיים הדרושים ולהבטיח שזכויותיכם יישמרו לאורך כל ההליך.

אל תתמודדו לבד עם האתגרים המשפטיים הכרוכים בהגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. צרו קשר עם משרד עורכי דין טאוב ושות’ עוד היום, ותנו לנו לסייע לכם להשיג את התוצאות הטובות ביותר האפשריות.

מהם התנאים להגשת בקשה לפתיחת הליכים של חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד חייב?

על מנת שנושה יוכל להגיש בקשה לפתיחת הליכים של חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד חייב, עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים הקבועים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018:

ראשית, על הנושה להיות בעל חוב קצוב ועומד לפירעון מיידי, כלומר חוב שסכומו ידוע ומועד פירעונו הגיע. שנית, סכום החוב צריך לעמוד על 50,000 ₪ לפחות. שלישית, על הנושה לשלוח לחייב דרישת תשלום בכתב, ולאפשר לו שהות של 30 ימים לפחות לפרוע את החוב טרם פנייה לערכאות.

בנוסף, על הנושה להראות כי מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: החייב אינו משלם את חובותיו במועדם, לחייב אין נכסים בישראל הניתנים לעיקול לשם גביית החוב, או שהחייב פועל בדרך הפוגעת בנושים או מבצע פעולות להברחת נכסים.

ככל שמתקיימים כל התנאים הללו, רשאי הנושה להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי באזור מגוריו של החייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. עם זאת, בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה מטעמים שונים, כגון אם מצא שהחייב אינו חדל פירעון או שפתיחת הליכים אינה לטובת הנושים.

מה ההליך להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי על ידי נושה?

הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי על ידי נושה מצריכה עמידה בתנאי הסף שפורטו לעיל ופנייה לבית המשפט המחוזי הרלוונטי. הבקשה תוגש בכתב ותהיה ערוכה בהתאם לתקנות השונות החלות בנושא.

בבקשה, על הנושה לציין את פרטיו המלאים ואת פרטי החייב, לרבות שמו, מספר תעודת הזהות וכתובתו. כמו כן, יש לפרט את מהות החוב, סכומו, המועד בו נוצר והאסמכתאות הרלוונטיות. הנושה יידרש גם לציין את העובדות המקימות לטענתו עילה לפתיחת הליכים.

לבקשה יש לצרף תצהיר מטעם הנושה המאמת את העובדות הנטענות וכן אסמכתאות רלוונטיות כגון חשבוניות, הסכמים, שטרות חוב וכדומה. בנוסף, תידרש אגרה בסך 1,786 ₪ נכון לשנת 2023.

לאחר הגשת הבקשה, תשלח הודעה לחייב והוא יוזמן להגיב לבקשה ולהציג את גרסתו. בית המשפט יקיים דיון בנוכחות הצדדים, וככל שיתרשם כי מתקיימת עילה לכך, יורה על פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד החייב.

עם זאת, החוק מאפשר לחייב להתנגד לבקשה, למשל בטענה שהחוב שנוי במחלוקת או כי הוא אינו חדל פירעון. במקרה כזה, בית המשפט ידון בטענות הצדדים ויכריע בשאלה האם יש מקום לפתוח בהליכים אם לאו.

מה ההשלכות של פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי על החייב ועל הנושים?

פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד חייב מביאה עימה שורה של השלכות משמעותיות הן עבור החייב והן עבור הנושים. ראשית, מרגע פתיחת ההליכים, נאסר על החייב לבצע פעולות מסוימות בנכסיו ללא אישור בית המשפט, והוא מאבד את השליטה בהם.

שנית, עם פתיחת ההליכים, מונה לחייב נאמן מטעם הכנ״ר (הכונס הרשמי) שתפקידו לנהל את נכסי החייב, לגבות חובות ולחלק את הכספים לנושים לפי סדר העדיפות הקבוע בחוק. הנאמן מחויב לפעול לטובת כלל הנושים ולהשיא את שווי נכסי קופת הנשייה.

מנגד, פתיחת ההליכים מקנה לחייב הגנות מסוימות. כך למשל, נאסר על נושים לנקוט הליכי גבייה נגד החייב, כגון עיקולים או תביעות. בנוסף, בסיום ההליכים החייב עשוי לקבל הפטר, משמע “מחיקה” של חובות שלא נפרעו.

לגבי הנושים, פתיחת ההליכים משמעה שעליהם להגיש תביעות חוב, והם כפופים כעת לפיקוח של בית המשפט והנאמן. בחלוקת נכסי קופת הנשייה יש עדיפות לחובות בדין קדימה כגון משכורות, מזונות ומסים. לאחר מכן זכאים הנושים הרגילים לחלוקה יחסית.

חשוב לציין כי ישנה אבחנה בין סוגי החובות השונים, ולא כל החובות מושפעים מההליך באותו אופן. כך למשל, חובות בגין ערבויות, משכנתאות או שעבודים לא תמיד נפגעים, בעוד חובות רגילים נדחים ולעיתים אף “נגולים” בסוף ההליך אם החייב זכאי להפטר. לפיכך, על הנושים לשקול בזהירות את צעדיהם ולהיעזר בסיוע משפטי מתאים.

האם ניתן להגיע להסדר פשרה עם החייב, כחלופה לפתיחת הליכי חדלות פירעון?

פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא הליך קיצוני ומורכב שיש לו השלכות ארוכות טווח על כל המעורבים. לכן, במקרים רבים עדיף לנסות להגיע להסדרי פשרה בין החייב לנושים מחוץ לכותלי בית המשפט.

הסדר פשרה יכול להיעשות במספר מתכונות, כאשר המשותף לכולן הוא גיבוש הסכמות בין החייב לנושים באשר לאופן ומועד פריסת החוב. כך למשל, הסדר יכול לכלול פריסת תשלומי החוב לתקופה ארוכה יותר, תוך הפחתת הריבית או הצמדת החוב.

במקרים מתאימים, ניתן אף לכלול בהסדר “הסדר חוב”, דהיינו מחיקת חלק מקרן החוב, בד״כ כנגד התחייבויות מסוימות של החייב כגון תשלום מיידי של שאר החוב. ככל שההסדר סביר ומקובל על רוב הנושים, הוא מהווה חלופה טובה למסלול של פתיחת הליכים.

מעבר לחיסכון בזמן ובעלויות, הסדר מוסכם מאפשר לחייב לצאת ממעגל ההתדיינות המשפטית ולהתחיל בהליך שיקום אישי וכלכלי ללא רישום פורמלי של חדלות הפירעון. מנגד, הנושים יכולים להבטיח פירעון מהיר ומוסכם של החוב, ללא הסיכון שבסופו של יום יצאו וידיהם על ראשם.

כמובן, גיבוש הסדר פשרה אפקטיבי מצריך מו״מ מורכב ולעיתים אף ליווי וגישור של עו״ד או רו״ח מומחים. אך בהינתן נכונות ויתורים הדדיים והבנה של האינטרס המשותף, ניתן להגיע להבנות שייטיבו עם כל הצדדים.

הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

כאשר חייב אינו משלם את חובותיו, נושה רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד החייב. מטרת ההליך היא לאפשר לחייב “התחלה חדשה” תוך שמירה על זכויות הנושים.

על-פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע”ח-2018, נושה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכים אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. לחייב חוב כספי בסכום העולה על 50,000 ש”ח.
 2. החוב קצוב ועומד לפירעון מיידי.
 3. החייב אינו משלם את החוב, חרף דרישת הנושה.

לדוגמה, אם לחייב חוב כספי בסך 100,000 ש”ח, הנושה שלח לחייב דרישת תשלום והחייב לא שילם את החוב, הנושה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכים.

מהם השלבים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

שלב תיאור
הגשת הבקשה הנושה מגיש לבית המשפט בקשה לפתיחת הליכים נגד החייב, בצירוף תצהיר המפרט את העובדות הרלוונטיות.
דיון בבקשה בית המשפט קובע דיון בבקשה. בדיון, החייב רשאי להתנגד לבקשה. בית המשפט מחליט אם לקבל את הבקשה.
מינוי נאמן אם בית המשפט מקבל את הבקשה, הוא ממנה נאמן שינהל את הליך חדלות הפירעון של החייב.
גיבוש הסדר נושים הנאמן בודק את מצבו הכלכלי של החייב ומנסה לגבש הסדר עם הנושים, שבמסגרתו החייב ישלם את חובותיו בהתאם ליכולתו.
אישור הסדר הנושים אם הנאמן מצליח לגבש הסדר נושים, על בית המשפט לאשר אותו. אם בית המשפט מאשר את ההסדר, הוא מחייב את החייב ואת כל הנושים.

לסיכום, הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון היא כלי חשוב העומד לרשות נושים כדי לגבות חובות. עם זאת, מדובר בהליך מורכב הדורש ליווי משפטי צמוד. מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון בטרם נקיטת צעדים משפטיים.

עורך דין חדלות פירעון – הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד חייב

כאשר חייב אינו מסוגל לשלם את חובותיו, נושה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר פשיטת רגל) נגד החייב. הליך זה מאפשר לנושה לנסות ולגבות את חובו תוך כדי הגנה על זכויותיו.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יכול לסייע לנושה בתהליך הגשת הבקשה ולייצג אותו בבית המשפט. להלן כמה דרכים בהן עורך דין יכול לעזור:

 1. בדיקת זכאות – עורך הדין יבדוק האם הנושה עומד בקריטריונים הנדרשים להגשת בקשה לפתיחת הליכים נגד החייב.
 2. הכנת מסמכים – עורך הדין יסייע בהכנת כל המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה, כולל תצהיר חוב מפורט.
 3. ייצוג בבית המשפט – עורך הדין ייצג את הנושה בדיונים בבית המשפט וידאג לשמירה על האינטרסים שלו לאורך ההליך.
 4. מעקב אחר ההליך – עורך הדין יעקוב אחר התקדמות ההליך, יידע את הנושה בשלבים השונים ויפעל למימוש זכויותיו.
 5. ייעוץ משפטי – עורך הדין ייעץ לנושה לגבי האפשרויות העומדות בפניו ויסייע לו בקבלת ההחלטות הנכונות לאורך הדרך.

פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא תהליך מורכב הדורש ידע משפטי נרחב. נושה המעוניין להגיש בקשה כזו מומלץ כי יפנה לעורך דין מנוסה בתחום שילווה אותו לאורך התהליך וידאג למיצוי זכויותיו.

כיצד ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד חייב?

יוסי, בעל עסק קטן, נמצא במצוקה כלכלית קשה. לקוח שלו, חברה גדולה, לא שילם לו עבור עבודה שביצע לפני מספר חודשים. החוב הגדול הביא את יוסי לקצה גבול היכולת הכלכלית שלו. הוא חשש שייאלץ לסגור את העסק ולפטר את עובדיו הנאמנים.

יוסי הרגיש מתוסכל, כועס וחסר אונים. הוא לא ידע מה לעשות ולאן לפנות. לאחר לילות רבים של נדודי שינה, החליט יוסי לחפש עזרה משפטית. הוא מצא עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

בפגישה הראשונה, יוסי שיתף את עורך הדין בחששותיו ובתסכוליו. עורך הדין הקשיב בסבלנות והסביר ליוסי כי יש באפשרותו להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד החברה החייבת.

עורך הדין הדגיש כי מדובר בהליך משפטי מורכב, אך הוא ינחה את יוסי לאורך כל הדרך. הוא הסביר שהגשת הבקשה עשויה ללחוץ על החברה החייבת להגיע להסדר תשלומים או אף לשלם את מלוא החוב.

יוסי הרגיש הקלה גדולה. סוף סוף הייתה לו תקווה. עורך הדין עזר לו לאסוף את כל המסמכים הדרושים ולהגיש את הבקשה לבית המשפט. לאחר מספר דיונים, בית המשפט קיבל את הבקשה ופתח בהליכי חדלות פירעון נגד החברה החייבת.

תחת לחץ ההליכים המשפטיים, החברה החייבת הסכימה להגיע להסדר תשלומים עם יוסי. בתוך זמן קצר, יוסי קיבל את מרבית הכספים המגיעים לו. הוא היה מלא הערכה לעורך הדין שלו, שהנחה אותו בכל שלב ושלב והביא לפתרון הבעיה בצורה יעילה ומוצלחת.

בזכות הסיוע המשפטי המקצועי, יוסי הצליח להציל את עסקו ולשמור על מקומות העבודה של עובדיו. הוא יכול היה לנשום לרווחה ולהמשיך בפיתוח העסק שלו, כשהוא יודע שיש לו כתובת לפנות אליה בכל מקרה של קושי משפטי בעתיד.

10 פסקי דין רלוונטיים – הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

להלן 10 פסקי דין חשובים הקשורים לנושא הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב:

 1. ע”א 4612/13 פקיד השומה תל אביב 4 נ’ עו”ד רון גולדנברג – בית המשפט העליון קבע כי נושה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכים נגד חייב גם אם החוב שנוי במחלוקת, ובלבד שהנושה הוכיח את קיומו של החוב לכאורה. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 2. רע”א 1516/07 עו”ד דוד פישר נ’ כונס הנכסים הרשמי – בית המשפט העליון קבע שבקשה לפתיחת הליכים נגד חייב תתקבל רק אם הוכח שהחייב חדל פירעון ושהפתיחה בהליכים תביא תועלת לנושים. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 3. פש”ר 17359-11-10 המוסד לביטוח לאומי נ’ מרסל שלום – בית המשפט המחוזי קבע כי ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכים נגד חייב גם על בסיס חוב שנוצר מכוח הוראות חוק ספציפיות, כגון חובות בגין דמי ביטוח לאומי. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 4. ע”א 4377/04 הכונס הרשמי נ’ פרץ – בית המשפט העליון הבהיר שבעת בחינת בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל, על בית המשפט לבחון את מכלול נסיבות העניין ואת התנהלות הצדדים. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 5. ע”א 4223/12 בנק דיסקונט לישראל בע”מ נגד סמיר אבו עפאש – בית המשפט העליון מתח ביקורת על ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל על ידי נושים, וציין שיש לאזן בין זכויות הנושה לבין הגנה על החייב. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 6. פר”ק 35918-10-12 עו”ד יעקב שפירא נ’ דרור פלג – בית המשפט המחוזי הבהיר כי רף ההוכחה הנדרש להגשת בקשה לפתיחת הליכים על ידי נושה אינו גבוה, וכי די בהוכחת קיומו של חוב שלא שולם במועדו. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 7. בש”א 32489-12-12 כונס הנכסים הרשמי נ’ אבי טייב – בית המשפט העליון קבע כי לצורך הגשת בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל, נושה אינו חייב לנקוט בהליכי הוצאה לפועל תחילה כדי להוכיח את חדלות הפירעון של החייב. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 8. ע”א 2648/19 בנק הפועלים בע”מ נגד ניסים דוד לוגסי – בית המשפט העליון הדגיש את חשיבות האיזון הנדרש בין אינטרס הנושים לבין זכויותיו וצרכיו הבסיסיים של החייב בהליכי חדלות פירעון. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 9. רע”א 7517/16 עמותת אחיעזר נ’ הכונס הרשמי – בית המשפט העליון הבהיר כי במסגרת הליכי חדלות פירעון, יש לפעול בשקיפות ובתום לב, תוך גילוי מלא של מידע רלוונטי לכונס הנכסים ולבית המשפט. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.
 10. עש”א 30138-04-13 אמסלם נ’ בנק לאומי לישראל בע”מ – בית המשפט העליון קבע כי על נושה המגיש בקשה לפתיחת הליכים לפעול בתום לב ולהימנע מהתנהלות בחוסר ניקיון כפיים. פסק הדין המלא זמין באתר נבו.

פסקי הדין שהוזכרו לעיל מציגים עקרונות וכללים חשובים בנוגע להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי על ידי נושה. הם מדגישים את הצורך בהוכחת קיומו של חוב, את חשיבות האיזון בין זכויות הצדדים, ואת החובה לפעול בתום לב ובשקיפות לאורך ההליך.

לסיכום, פסקי הדין הללו מספקים הנחיות והבהרות משמעותיות לנושים השוקלים להגיש בקשה לפתיחת הליכים נגד חייבים, ויכולים לסייע להם להבין טוב יותר את ההיבטים המשפטיים הרלוונטיים בתחום זה.

סיכום: הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) היא הליך משפטי שמטרתו לאפשר לנושה להיפרע מנכסי החייב. הנושה יכול להגיש את הבקשה במספר מקרים, ובהם:

 • כאשר החייב אינו משלם את חובו לנושה במשך תקופה ארוכה
 • כאשר לחייב אין נכסים מספיקים לתשלום חובותיו
 • כאשר החייב מבצע פעולות בנכסיו שמטרתן להברחת נכסים או דחיית נושים

הליך פשיטת הרגל מתנהל בבית המשפט לענייני חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והחלטה על פתיחתו היא בסמכות בית המשפט.

בעת הגשת בקשה לפתיחת הליכים, חשוב לפעול בליווי משפטי צמוד של עו”ד המתמחה בדיני חדלות פירעון, הבקיא בחוק ובפסיקה הרלוונטיים ובעל ניסיון בניהול תיקים מסוג זה.

במשרד עורכי דין טאוב ושות’ מתמחים בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובעלי ניסיון רב בליווי ובייצוג נושים בהליכי חדלות פירעון.

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום מוזמנים ליצור קשר עם משרד טאוב ושות’ בטלפון 079-5805541 או באמצעות טופס יצירת הקשר.

ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

שיתוף המאמר הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות בנושא הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

זקוקים לסיוע משפטי בהגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב? התקשרו עכשיו או השאירו פרטים

מאמרים מקצועיים בנושא הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב

מחפש מידע נוסף על הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב?