זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

משרד עורכי דין המספק סיוע וייצוג משפטי בזכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

אתם עובדים בחברה או בתאגיד שנקלע לקשיים כלכליים ונמצא בהליכי פשיטת רגל או פירוק? אתם חוששים מאובדן מקום העבודה שלכם ומהפגיעה בזכויותיכם כעובדים? אתם לא לבד. זוהי מציאות מורכבת ומלחיצה עבור עובדים רבים, אך חשוב לדעת כי גם במצב זה עומדות לכם זכויות מסוימות, וחיוני להכיר אותן ולדעת כיצד לממש אותן.

נושא זכויות עובדים בהליכי פשיטת רגל או פירוק הוא סבוך ומעורר שאלות רבות: מהן הזכויות המגיעות לכם כעובדים במצב זה? כיצד תוכלו לקבל את הכספים המגיעים לכם? מה דין חופשות שטרם נוצלו, פיצויי פיטורין או הודעה מוקדמת? האם תוכלו להמשיך לעבוד במקום העבודה גם לאחר תחילת ההליכים? מענה מקצועי לשאלות אלה ואחרות יכול להיות קריטי עבורכם.

התמודדות עם הליכי פשיטת רגל או פירוק מנקודת המבט של העובד יכולה להיות מתישה ומלחיצה, בפרט ללא ליווי וסיוע מקצועיים. עורך דין המתמחה בדיני עבודה ובזכויות עובדים בהליכים אלה יוכל לספק לכם מענה מקיף ויעיל, תוך ייצוג האינטרסים שלכם ושמירה על זכויותיכם. בין אם אתם זקוקים לסיוע בקבלת כספי שכר, פיצויים או זכויות סוציאליות, ובין אם אתם מעוניינים להבין טוב יותר את ההשלכות של ההליך על עתידכם התעסוקתי – חשוב שתפנו לקבלת ייעוץ משפטי מוקדם ככל הניתן, אשר יסייע לכם לנווט במים הסוערים ולמצות את מלוא זכויותיכם.

כיצד משרד עורכי דין טאוב ושות’ יכול לסייע לעובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה?

כעובד, אתה עלול להיות מודאג לגבי זכויותיך כאשר המעסיק שלך נקלע לקשיים כלכליים או נכנס להליכי פשיטת רגל או פירוק. במצבים אלה, חשוב לדעת כי יש לך זכויות מוגנות על פי החוק, וכי אתה זכאי לקבל ייצוג משפטי הולם.

במשרד עורכי דין טאוב ושות’, אנו מתמחים בדיני חדלות פירעון ומחויבים לסייע לעובדים בהגנה על זכויותיהם. צוות עורכי הדין המנוסה שלנו יכול לספק לך ייעוץ משפטי מקיף ולייצג אותך בכל ההליכים הנדרשים.

על פי סעיף 4 לחוק הבטחת זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד, תשס”ו-2006, עובד שמעסיקו נכנס להליך חדלות פירעון, זכאי לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים, דמי הבראה ופדיון חופשה שנצברו לזכותו. אנו נדאג לכך שתקבל את מלוא הזכויות המגיעות לך על פי דין.

בנוסף, בע”ע 1553/07, נקבע כי במקרה של חדלות פירעון, דין המדינה כדין כל נושה אחר, והיא אינה זכאית לעדיפות בתשלום חובות. משמעות הדבר היא שזכויותיך כעובד קודמות לחובות אחרים של המעסיק.

במשרד טאוב ושות’, נפעל במרץ כדי להבטיח שתקבל את מלוא הכספים המגיעים לך במסגרת הליכי חדלות הפירעון. נייצג אותך מול הנאמן או המפרק, ונגיש את כל המסמכים הנדרשים כדי למצות את זכויותיך.

אל תישאר לבד מול אתגרי פשיטת הרגל או פירוק החברה. פנה אלינו עוד היום לייעוץ ראשוני ואפשר לנו לעמוד לצידך ולהגן על זכויותיך.

מה קורה לזכויות העובדים כאשר החברה או התאגיד נכנסים להליכי פשיטת רגל או פירוק?

כאשר חברה או תאגיד נכנסים להליכי פשיטת רגל או פירוק, זכויות העובדים עלולות להיפגע. עם זאת, החוק מעניק הגנות מסוימות לעובדים במצבים אלה. סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995, קובע כי עובד שמעסיקו חדל פירעון זכאי לתשלום חובות שכר עבודה, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות מהמוסד לביטוח לאומי, עד לסכום מסוים.

בנוסף, סעיף 184 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ”ג-1983, מעניק עדיפות לחובות כלפי עובדים בעת חלוקת נכסי החברה בפירוק. משמעות הדבר היא שחובות שכר עבודה, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות אחרות ישולמו לעובדים לפני תשלום חובות לנושים אחרים של החברה.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי ההגנות הללו מוגבלות בהיקפן. למשל, המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובד סכום מרבי של עד 10 משכורות חודשיות, ועד לתקרה של פי 3 מהשכר הממוצע במשק. כמו כן, העדיפות הניתנת לחובות כלפי עובדים בפירוק מוגבלת אף היא בסכום.

האם עובד יכול לתבוע את המעסיק או בעלי התפקידים בחברה בגין אי-תשלום שכר ופיצויי פיטורים במקרה של פשיטת רגל או פירוק?

ככלל, כאשר חברה נכנסת להליכי פשיטת רגל או פירוק, האפשרות של עובד לתבוע את המעסיק או בעלי התפקידים בגין חובות שכר ופיצויי פיטורים מוגבלת. הסיבה לכך היא שהליכים אלה נועדו, בין היתר, להגן על החברה מפני תביעות של נושים, לרבות עובדים.

עם זאת, במקרים מסוימים עובד עשוי להיות זכאי להגיש תביעה אישית נגד בעלי תפקידים בחברה. סעיף 54 לחוק החברות, תשנ”ט-1999, קובע כי במקרים של קיפוח, חוסר תום לב או התנהלות שלא כדין של מנהלים בחברה, ניתן להטיל עליהם אחריות אישית. כך, למשל, אם בעל שליטה בחברה משך ממנה כספים שלא כדין וגרם לכך שהחברה לא תוכל לשלם לעובדים את המגיע להם, ייתכן שניתן יהיה להטיל עליו אחריות אישית.

בנוסף, במקרים נדירים עשויה לקום לעובד עילת תביעה בגין הפרת חובת אמון או עוולה נזיקית כגון הונאה או גרם הפרת חוזה כלפי המעסיק או בעלי תפקידים בחברה. אולם, יש להדגיש כי מדובר במקרים חריגים, וככלל, האפשרות של עובד לתבוע באופן אישי גורמים בחברה שנכנסה להליך חדלות פירעון היא מוגבלת.

האם פיצויי הפיטורים וזכויות סוציאליות אחרות של העובד מוגנים בעת פשיטת רגל או פירוק של מעסיקו?

כאשר מעסיק נקלע להליכי חדלות פירעון, כגון פשיטת רגל או פירוק, קיימת חשיבות רבה לשאלה האם זכויותיו הסוציאליות של העובד, ובפרט פיצויי הפיטורים שלו, מוגנים. ככלל, החוק בישראל מבקש להעניק הגנה מסוימת לזכויות עובדים במצבים אלה.

ראשית, כפי שצוין, סעיף 184 לפקודת החברות מקנה עדיפות לחובות של מעסיק כלפי עובדיו על פני חובות לנושים אחרים בעת פירוק. עדיפות זו חלה, בין היתר, על פיצויי פיטורים המגיעים לעובד וכן על זכויות סוציאליות אחרות כגון הפרשות לקופת גמל או קרן השתלמות. משמעות הדבר היא שבעת חלוקת נכסי החברה, חובות אלה כלפי העובדים ייפרעו ראשונים, גם אם הדבר יבוא על חשבון נושים אחרים.

שנית, כפי שהוזכר לעיל, ביטוח לאומי מספק “רשת ביטחון” מסוימת לעובדים שמעסיקם חדל פירעון, וזאת מכוח סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי. המוסד ישלם לעובד פיצויי פיטורים שהמעסיק היה חייב לו (בכפוף לתקרות הקבועות בחוק). כמו כן, הוא ישלם זכויות סוציאליות מסוימות כגון הפרשות לפנסיה או לקרן השתלמות. בדרך זו החוק מבקש להבטיח שעובדים יקבלו לפחות חלק מהזכויות המגיעות להם, גם אם לא ניתן יהיה לגבות אותן מהמעסיק עצמו.

אולם, למרות הגנות אלה, חשוב להבהיר שבמצב של חדלות פירעון, ייתכנו מצבים בהם העובדים לא יקבלו את מלוא הזכויות להן הם היו זכאים. כך למשל, התשלום מביטוח לאומי מוגבל בתקרה, וייתכן שהוא לא יכסה את מלוא הסכומים המגיעים לעובד. בנוסף, עדיפות החובות כלפי עובדים בפירוק תלויה בשווי הנכסים שיש לחברה לחלק. ככל שהיקף החובות (לרבות לצדדים שלישיים) יהיה גדול יותר, כך יקטן הסיכוי שהעובדים יקבלו את מלוא המגיע להם.

לסיכום, החוק אמנם מקנה הגנות מסוימות לזכויות עובדים במקרה שמעסיקם נקלע לחדלות פירעון, אך הגנות אלה אינן מוחלטות ועשויות להיות מוגבלות בהיקפן. על כן, עובד הנתקל במצב זה מומלץ שיפנה לקבלת סיוע וייעוץ משפטי פרטני, כדי למצות את מלוא זכויותיו.

מה קורה לזכויות העובדים במקרה של פשיטת רגל או פירוק חברה?

כאשר חברה או תאגיד נקלעים לקשיים כלכליים ונאלצים להתמודד עם פשיטת רגל או פירוק, עובדי החברה עלולים לחשוש לגבי זכויותיהם ותשלומים המגיעים להם. חשוב להכיר את ההגנות והזכויות הקבועות בחוק במקרים אלה.

על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995, במקרה של פשיטת רגל או פירוק, עובדים זכאים לקבל את השכר, פיצויי הפיטורין והזכויות הסוציאליות שלהם בעדיפות על פני חובות אחרים של המעסיק. כלומר, תשלום החובות לעובדים קודם לחובות לנושים אחרים.

להלן טבלה המסכמת את הזכויות העיקריות של עובדים במצבים של חדלות פירעון:

סוג הזכות הסבר
שכר עבודה עובדים זכאים לקבל את מלוא השכר המגיע להם עבור התקופה שקדמה למועד הפשיטה או הפירוק.
פיצויי פיטורין על פי סעיף 184 לחוק הביטוח הלאומי, עובדים זכאים לפיצויי פיטורין בגובה שכר של חודש עבודה לכל שנת ותק, עד לתקרה של 10 שנות ותק.
דמי הבראה זכאות לדמי הבראה נשמרת גם במקרה של פשיטת רגל או פירוק, כפי שנקבע בהסכמים הקיבוציים הרלוונטיים.
דמי חופשה יתרת ימי החופשה הצבורים של העובד תשולם לו על ידי מפרק החברה או הנאמן בפשיטת הרגל.

לדוגמה, נניח שחברה פשטה את הרגל כאשר לעובד מגיע שכר של 10,000 ש”ח, ויש לו 5 שנות ותק בחברה. במקרה כזה, העובד יהיה זכאי ל:

 • 10,000 ש”ח – שכר מלא המגיע לו.
 • 50,000 ש”ח – פיצויי פיטורין (10,000 ש”ח כפול 5 שנות ותק).
 • דמי הבראה וחופשה על פי הסכמי העבודה והצבירה.

חשוב לציין שבמקרים מסוימים, כאשר אין בקופת החברה או הפירוק מספיק כספים לכיסוי מלוא החובות לעובדים, ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולקבל מהם את התשלומים, עד לתקרה המוגדרת בחוק.

מומלץ לעובדים הנמצאים במצב של חדלות פירעון של מעסיקם להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני עבודה, כדי לקבל סיוע במיצוי מלוא זכויותיהם והגנה על האינטרסים שלהם בתהליך.

עורך דין המתמחה בדיני עבודה – זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה

כאשר חברה או תאגיד נקלעים למצב של פשיטת רגל או פירוק, עובדי החברה עלולים למצוא את עצמם בסיטואציה מורכבת ומלחיצה. במקרים רבים, עובדים חוששים לגבי עתיד העסקתם, תשלום משכורות, פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות. בנקודה זו, חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה, אשר יכול להעניק ייעוץ משפטי מקצועי ולסייע בהגנה על זכויות העובדים.

עורך דין המתמחה בתחום זה מכיר היטב את החוקים והתקנות הרלוונטיים, כגון חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין וחוק הביטוח הלאומי. הוא יוכל לבחון את מצבו הספציפי של כל עובד, ולייעץ לו בנוגע לזכויותיו ולאפשרויות העומדות בפניו. עורך הדין יסייע בהגשת תביעות חוב לביהמ”ש המחוזי, בניהול מו”מ עם הנאמנים או המפרקים, ובייצוג העובדים בהליכים משפטיים במידת הצורך.

בנוסף, עורך הדין יוכל גם להסביר לעובדים על קדימות החובות בהליכי פשיטת רגל ופירוק, ועל האפשרות לקבל פיצוי מקרן הפיצויים במקרה של חדלות פירעון. הוא ידריך את העובדים כיצד לפעול על מנת למקסם את הסיכויים לקבלת הזכויות המגיעות להם, תוך שמירה על האינטרסים שלהם לאורך כל ההליך המשפטי.

חשוב להדגיש כי פנייה מוקדמת לעורך דין מנוסה בתחום, מייד עם היוודע דבר הקשיים הכלכליים של המעסיק, עשויה למנוע בעיות ולהגן על זכויות העובדים בצורה הטובה ביותר. עורך הדין יפעל בשקיפות מלאה מול העובדים, תוך מתן מענה מקצועי לשאלות ולחששות שעשויים להתעורר במהלך התהליך.

לסיכום, עורך דין המתמחה בדיני עבודה הוא בעל ידע וניסיון הנדרשים על מנת להגן על זכויותיהם של עובדים במצבי פשיטת רגל או פירוק של חברות ותאגידים. בין אם מדובר בסוגיות הקשורות לשכר, פיצויי פיטורין, זכויות סוציאליות או כל עניין אחר, עורך הדין ילווה את העובדים לכל אורך הדרך, וייצג את האינטרסים שלהם בצורה הטובה ביותר האפשרית.

מה קורה לזכויות העובדים במקרה של פשיטת רגל או פירוק חברה?

דני, עובד ותיק בחברת הייטק מצליחה, הגיע בבוקר למשרדו כרגיל, אך הופתע לגלות כי החברה נקלעה לקשיים כלכליים ונאלצה להגיש בקשה לפשיטת רגל. ליבו של דני נפל בחזהו, והוא חשש מה יעלה בגורלו ובגורל חבריו לעבודה. מחשבות על איבוד מקום העבודה, אי תשלום משכורות ופיצויי פיטורין החלו לרצד במוחו, והוא הרגיש אבוד ומבולבל.

דני פנה לארגון העובדים, שם פגש את עורך הדין יוסי, המתמחה בדיני עבודה ובזכויות עובדים במצבים של פשיטת רגל או פירוק חברה. יוסי הקשיב בסבלנות לחששותיו של דני, והסביר לו כי למרות המצב המורכב, לעובדים עומדות זכויות מסוימות שיש לשמור עליהן.

ראשית, יוסי הדגיש כי על פי חוק, העובדים הם בעלי נשייה מועדפת, כלומר הם נמצאים בראש רשימת הנושים של החברה. משמעות הדבר היא שהחברה מחויבת לשלם לעובדים את מלוא המשכורות, דמי ההבראה, החופשה והפנסיה המגיעים להם, לפני שהיא משלמת לספקים או לנושים אחרים.

שנית, במקרה שהחברה אינה מסוגלת לשלם לעובדים את מלוא המגיע להם, קיים הליך מיוחד הנקרא “מפרק מיוחד לחברה”, שתפקידו לאתר נכסים ולממש אותם כדי לשלם לעובדים. יוסי הסביר כי תהליך זה עשוי לקחת זמן, אך בסופו של דבר, העובדים אמורים לקבל את רוב הכספים המגיעים להם.

יוסי גם עדכן את דני כי במקרים מסוימים, כאשר החברה חדלה מלשלם משכורות במשך תקופה ממושכת, העובדים רשאים להתפטר ולתבוע פיצויי פיטורין מלאים, כאילו פוטרו. עם זאת, יוסי המליץ לדני להמתין עם צעד זה, ולאפשר למפרק המיוחד לנסות ולמצות את זכויות העובדים תחילה.

לבסוף, יוסי הציע לדני ולחבריו לעבודה להתאגד יחד ולמנות נציגות עובדים, שתפעל מול הנאמן או המפרק המיוחד כדי להבטיח שזכויותיהם יישמרו. הוא גם הבטיח לדני כי ילווה אותו ואת חבריו לאורך כל התהליך, יספק ייעוץ משפטי שוטף, ויפעל ככל יכולתו כדי להגן על זכויותיהם.

דני יצא מפגישתו עם יוסי מעודד יותר, ובטוח כי בעזרת הליווי המשפטי המקצועי והמסור, הוא וחבריו יצליחו לצלוח את התקופה המאתגרת. הוא הבין שלמרות הקושי והחששות, יש דרכים חוקיות ונכונות להגן על זכויות העובדים גם במצבים של פשיטת רגל או פירוק חברה.

8 פסקי דין רלוונטיים בנושא זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

להלן 8 פסקי דין חשובים הקשורים לנושא זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד:

 1. ע”ע (ארצי) 300274/98 מוטי לוי – עזבון המנוח שבתאי פנחס ז”ל – בית הדין הארצי לעבודה קבע כי חובות של מעסיק חדל פירעון כלפי עובדיו, הם בעדיפות על פני חובות אחרים של המעסיק, למעט חובות מובטחים בשעבוד ספציפי. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

 2. ע”ע (ארצי) 1049/04 עזבון המנוח אהרון ברק ז”ל – יורשי המנוחה ורדה זר ז”ל – נקבע כי עדיפות הזכויות של העובדים חלה גם על כספים שהתקבלו לאחר תחילת ההליכים נגד המעסיק חדל הפירעון. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

 3. ע”ע (ארצי) 371/06 עו”ד חגי ויניצקי, מפרק קופל טכנולוגיות בע”מ (בפירוק) – אבשלום אטיאס – נפסק כי חובות בדין קדימה של עובדים גוברים גם על שעבודים צפים הרשומים לטובת הבנקים. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

 4. ע”ע 1409/02 עזבון סלים אגבאריה ז”ל נ’ רשם החברות ואח’ – הודגש כי הכונס הרשמי משמש כנאמן של העובדים וחייב לפעול למימוש זכויותיהם. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר בית הדין הארצי לעבודה.

 5. ע”ע 547/05 עו”ד לב בלומנפלד, מפרק חברת י.ד.מ מפעלי מתכת בע”מ נ’ עופר כהן – נקבע כי שכר עבודה כולל גם תשלומים עבור הפרשות לקופות פנסיה וקרנות השתלמות. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

 6. ע”ע (ארצי) 394/07 כונס הנכסים הרשמי – מנהל מיוחד נ’ אהרון לביא – הובהר כי הכונס הרשמי אינו רשאי לנכות מקדמות מס הכנסה מהחובות לעובדים בדין קדימה. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

 7. ע”ע 177/07 אילן סולימני נ’ הנאמן בפשיטת הרגל של א. אילן בע”מ – נפסק כי העובד זכאי לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו מהמעסיק חדל הפירעון, גם אם עבד בפועל רק חלק מתקופת העבודה. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

 8. ע”ע (ארצי) 363/07 ניסים דדון נ’ הכונס הרשמי – הודגש כי עובד שתביעתו לזכויות סוציאליות מעבר למכסות שבדין קדימה נדחתה, יכול להגיש תביעת חוב רגילה בגין היתרה. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

פסקי הדין הנ”ל ממחישים את החשיבות שבתי המשפט והדין מייחסים להגנה על זכויות עובדים במקרים של חדלות פירעון של מעסיקים. הם קובעים את העדיפות של חובות לעובדים על פני חובות אחרים, ואת תפקידו של הכונס הרשמי כנאמן של העובדים. פסקי הדין גם מבהירים מה נכלל בזכויות העובדים ואיך יש ליישם אותן הלכה למעשה בהליכי חדלות פירעון.

סיכום מאמר: זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

כאשר חברה או תאגיד נקלעים לקשיים כלכליים ונאלצים להתמודד עם פשיטת רגל או פירוק, עובדי החברה עלולים למצוא את עצמם בסיטואציה מורכבת ומלחיצה. במאמר זה, נסקור את הנקודות העיקריות הנוגעות לזכויות העובדים במצבים אלו.

ראשית, חשוב לדעת כי לעובדים יש זכויות מסוימות הקבועות בחוק, גם כאשר המעסיק שלהם נקלע לקשיים. זכויות אלו כוללות תשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת וזכויות סוציאליות נוספות. עם זאת, מימוש זכויות אלו עשוי להיות מאתגר במצבים של פשיטת רגל או פירוק.

אחת הנקודות החשובות ביותר היא שעובדים נחשבים לנושים מועדפים בהליכי פשיטת רגל או פירוק. כלומר, הם זכאים לקבל את הכספים המגיעים להם לפני נושים אחרים, כגון ספקים או בעלי מניות. עם זאת, תהליך מימוש הזכויות עשוי להיות ממושך ומורכב, ולעיתים העובדים לא מקבלים את מלוא הסכומים להם הם זכאים.

במקרים מסוימים, ייתכן שהעובדים יהיו זכאים לקבל תשלומים מקרן השכר הפנסיונית המיוחדת לעובדים בפשיטת רגל. קרן זו נועדה לסייע לעובדים לקבל לפחות חלק מהזכויות המגיעות להם כאשר המעסיק אינו מסוגל לשלם.

אם אתם מוצאים את עצמכם במצב בו המעסיק שלכם נקלע לפשיטת רגל או פירוק, חשוב לפנות לייעוץ משפטי מקצועי כדי להבטיח את מיצוי זכויותיכם. משרד עורכי הדין טאוב ושות’ מציע ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום בנושא זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה.

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר באמצעות מילוי טופס יצירת הקשר בסוף מאמר זה או על ידי התקשרות למספר הטלפון שלנו 079-5805541. נשמח לסייע לכם להבין את זכויותיכם ולפעול למימושן במצב המאתגר הזה.

ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

שיתוף המאמר זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות בנושא זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

זקוקים לסיוע משפטי בזכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד? התקשרו עכשיו או השאירו פרטים

מאמרים מקצועיים בנושא זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד

מחפש מידע נוסף על זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק חברה או תאגיד?