חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

משרד עורכי דין המספק סיוע וייצוג משפטי בחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967, הוא חוק המסדיר את הליכי ההוצאה לפועל בישראל. הליכי הוצאה לפועל הם הליכים משפטיים שמטרתם לגבות חובות כספיים מחייבים שלא שילמו את חובותיהם.

הליכי ההוצאה לפועל נפתחים על ידי נושה, שהוא אדם שהחייב חייב לו כסף. הנושה צריך להגיש בקשה לבית המשפט לפתוח בהליכי הוצאה לפועל. לאחר שהבקשה מתקבלת, בית המשפט מנפיק צו הוצאה לפועל. צו הוצאה לפועל הוא מסמך משפטי שמסמיך את רשם ההוצאה לפועל לבצע פעולות לגביית החוב.

 

רשם ההוצאה לפועל הוא הגורם הממונה על ביצוע הליכי ההוצאה לפועל והוא יכול לבצע פעולות שונות לגביית החוב

  • עיקול נכסים של החייב
  • גביית כספים מהחייב
  • הגשת בקשה לבית המשפט למתן צו מעצר כנגד החייב

 

החייב יכול להתנגד לפעולות של רשם ההוצאה לפועל. החייב יכול להגיש בקשה לבית המשפט לבטל את צו ההוצאה לפועל או לבטל את הפעולות של רשם ההוצאה לפועל.

הליכי ההוצאה לפועל הם הליכים משפטיים מורכבים. חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ההוצאה לפועל אם נפתח נגדכם הליך הוצאה לפועל.

 

הבנת דיני ההוצאה לפועל בישראל: שמירה על זכויות נושים והגנה על חייבים

לחוק ההוצאה לפועל בישראל תפקיד מכריע בשמירה על יחסים הוגנים ומאוזנים בין נושים לחייבים. הוא מספק מסגרת משפטית כדי להבטיח שהנושים יוכלו לאכוף את זכויותיהם תוך שמירה על האינטרסים של החייבים. מאמר זה נועד לספק סקירה מפורטת של דיני ההוצאה לפועל בישראל, תוך בחינת העקרונות המרכזיים שלו, הנהלים והמנגנונים הקיימים להגנה על חייבים.

 

עיקרי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

מטרת החוק

חוק האכיפה בישראל התשכ”ז-1967 משמש להוות מסגרת משפטית לאכיפת פסקי דין וצווים. היא מבטיחה שהחלטות בית המשפט, לרבות פסקי דין כספיים וסוגים אחרים של צווים, ניתנות לביצוע ביעילות. החוק נועד להקל על תפקוד תקין של מערכת המשפט ואכיפת זכויות משפטיות.

סמכות שיפוט

החוק חל על כל בתי המשפט בישראל, לרבות בתי משפט מחוזיים, בתי משפט שלום ובתי משפט מיוחדים. היא מאפשרת אכיפה של פסקי דין וצווים שניתנו על ידי בתי משפט אלה. סמכות שיפוט זו כוללת עניינים אזרחיים, כגון סכסוכי חוזים, תביעות נזיקין וסוגיות דיני משפחה. זה מכסה גם החלטות ופסיקות מנהליות.

אמצעי ביצוע העומדים לרשות הנושה כאמצעי אכיפה

החוק מספק מגוון של אמצעי ביצוע שניתן להשתמש בהם לאכיפת פסקי דין. אמצעים אלו כוללים עיקול המאפשר תפיסה ומכירה של רכושו של החייב לצורך סיפוק החוב ועיקול המאפשר גביית כספים ישירות מחשבון הבנק או משכרו של החייב. אמצעים אחרים עשויים לכלול מינוי כונסי נכסים או הטלת תנאים ספציפיים לחייב. אמצעי הוצאה לפועל אלו מבטיחים שהנושים יוכלו לגבות את הסכומים המגיעים להם.

ביצוע פרופורציונלי ומידתי כלפי החייב

עקרון המידתיות הוא היבט מרכזי בחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967. עיקרון זה מבטיח שאמצעי הביצוע הננקטים יהיו פרופורציונליים באופן סביר לחוב המגיע. היא שמה לה למטרה לאזן בין זכויות הנושים להגנה על האינטרסים של החייבים. החוק מבקש למנוע ביצוע מופרז או בלתי הוגן שיכביד יתר על המידה על החייב.

הגנה על נכסים חיוניים

החוק מכיר בחשיבות ההגנה על הצרכים הבסיסיים של החייבים ומבטיח שנכסים חיוניים מסוימים יהיו פטורים מעיקול. פטורים אלו עשויים לכלול חפצי בית, כלים הדרושים לעיסוקו של החייב ופריטים אחרים הנחשבים נחוצים לשמירה על רמת חיים בסיסית. הוראה זו שומרת על יכולתו של החייב לספק את צרכיו היסודיים תוך התייחסות לזכותו של הנושה לגבות את חובו.

זכות לערער על הליכי הוצאה לפועל

לחייבים יש זכות לערער על הליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגדם. הם יכולים להעלות הגנות משפטיות, להציג ראיות ולחלוק על תוקפו או על סכום החוב. זכות ערעור זו מבטיחה כי לחייבים תהיה הזדמנות להגן על האינטרסים שלהם ולעמוד על זכויותיהם במסגרת הליך ההוצאה לפועל. היא מאפשרת פתרון הוגן ושקוף של מחלוקות בין נושים לחייבים.

מנגנונים לשמירה על זכויות החייבים

חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 משלב מנגנוני הגנה על חייבים לשמירה על זכויות החייבים ולמתן דרכים לסעד. מנגנונים אלו עשויים לכלול מסגרות לארגון מחדש של חובות, כגון הליכי הסדר חוב או תוכניות לארגון מחדש בפיקוח בית המשפט. הם מאפשרים לחייבים לנהל משא ומתן עם הנושים ולארגן מחדש את חובותיהם באופן המאפשר תנאי פירעון ניתנים לניהול. בנוסף, חקיקה להגנת הצרכן עשויה לחול גם כדי להגן על חייבים מפני שיטות פוגעניות מצד נושים ולהבטיח יחס הוגן.

פיקוח בית המשפט על הליכי הוצאה לפועל

החוק קובע פיקוח בית משפט על הליכי הוצאה לפועל כדי להבטיח הגינות ועמידה בדרישות החוק. בית המשפט מפקח על תהליך ההוצאה לפועל ומוודא שהחוקים והנהלים החלים מתקיימים. פיקוח בית המשפט מסייע בשמירה על שלמות הליך ההוצאה לפועל ונותן מנגנון לפתרון כל מחלוקת או אתגר שיתעוררו במהלך הליכי ההוצאה לפועל.

אכיפת פסקי חוץ

חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 כולל הוראות לאכיפת פסקי חוץ בישראל. בכפוף לתנאים ולהליכים משפטיים מסוימים, ניתן להכיר ולאכוף פסקי חוץ בבתי המשפט בישראל. הוראה זו מקלה על אכיפת זכויות זרות ומקדמת שיתוף פעולה משפטי בינלאומי.

עונשים במקרים של אי קיום צווי ביצוע

חוק ההוצאה לפועל כולל הוראות לעונשים במקרים של אי קיום צווי ביצוע או שיבוש הליכי ביצוע. עונשים אלו עשויים לכלול קנסות, סנקציות או השלכות משפטיות אחרות על צדדים שלא יעמדו בהליך הביצוע או מונעים בכוונה את התקדמותו. עונשים משמשים גורם מרתיע ומחזקים את החשיבות של כיבוד ומילוי חובות משפטיות במסגרת הביצוע.

במהלך השנים, החוק עבר תיקונים וביטולים כדי לתת מענה לצרכים המשתנים ולהבטיח את יעילותו. שינויים אלה עשויים לשקף עקרונות משפטיים מתפתחים, שיקולים חברתיים או התפתחויות בתחומי חוק אחרים. תיקונים וביטולים נחקקים באמצעות תהליכי חקיקה על מנת להבטיח שחוק ההוצאה לפועל יישאר רלוונטי ומתאים לסטנדרטים המשפטיים העכשוויים.

הערה: המידע המופיע בטבלה זו מהווה סקירה כללית של עיקרי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967. להבנה מלאה ומפורטת של החוק, מומלץ לפנות לחקיקה הרשמית ולהתייעץ עם אנשי משפט.

 

עקרונות מרכזיים בדיני הוצאה לפועל בישראל

הגנת נושים

חוק ההוצאה לפועל מטרתו להגן על זכויות הנושים על ידי הקניית כלים משפטיים למימוש תביעותיהם. לנושים יש זכות לבקש את מימוש תביעותיהם באמצעים שונים, לרבות עיקול, עיקול נכסים או עיקול שכר. מנגנונים אלו מאפשרים לנושים לגבות את החובות המגיעים להם ולשמור על שלמות ההסכמים החוזיים.

 

ביצוע פרופורציונלי והוגן

על הליכי ההוצאה לפועל בישראל חל עקרון המידתיות. משמעות הדבר היא שאמצעי הביצוע הננקטים צריכים להיות פרופורציונליים באופן סביר לחוב המגיע. החוק נועד לאזן בין זכותו של הנושה לגבות את חובותיו לבין זכותו של החייב לשמור על רמת חיים בסיסית.

 

הגנה על זכויות החייב

בעוד שלנושים יש זכות לממש את תביעותיהם, החוק הישראלי מספק הגנה גם לחייבים. לחייבים הזכות לערער על הליכי ההוצאה לפועל ולהעלות הגנות משפטיות. החוק מבטיח כי לחייבים ניתנת הזדמנות להציג את עניינם ולהגן על האינטרסים שלהם.

 

הליכי ביצוע הוצאת צו הוצאה לפועל

הליכי הוצאה לפועל מתחילים בכך שהנושה מקבל צו הוצאה לפועל שניתן בבית המשפט, צו זה מסמיך את הנושה לנקוט באמצעים ספציפיים למימוש תביעתו.

עיקול נכסים

אמצעי ביצוע נפוץ אחד בישראל הוא עיקול נכסים. מדובר בתפיסה ומכירה של רכושו של החייב לצורך סיפוק החוב. עם זאת, נכסים מסוימים, כגון חפצי בית חיוניים או כלים הדרושים לעיסוקו של החייב, עשויים להיות פטורים מעיקול כדי להגן על צרכיו הבסיסיים של החייב.

 

עיקול שכר

שיטת הוצאה לפועל נוספת היא עיקול שכר. הדבר מאפשר לנושה לגבות חלק מהכנסתו של החייב ישירות מהמעסיק שלו. עם זאת, החוק הישראלי קובע מגבלות על הסכום שניתן לגייס כדי לשמור על יכולתו של החייב לכסות הוצאות חיוניות.

 

עיקול

במקרים של חוב מובטח, כגון משכנתאות, רשאים הנושים לפתוח בהליכי כינוס נכסים לעיקול ומכירת הנכס המבטיח את החוב. על הליכי כינוס נכסים לעמוד בדרישות החוק המחמירות ולספק לחייב הזדמנות לערער על ההליך.

 

חוק ההוצאה לפועל בישראל משלב מספר מנגנוני הגנה לחייבים

הגנה משפטית

לחייבים הזכות לערער על הליכי ההוצאה לפועל באמצעות העלאת הגנה משפטית. הם יכולים להציג ראיות, לערער על תוקפו של החוב, או לתבוע פטורים לעיקול נכסים.

 

ארגון מחדש של חובות

חייבים יכולים להיעזר במסגרות לארגון מחדש של חובות, כגון הליכי הסדר חובות או תוכניות לארגון מחדש בפיקוח בית המשפט. מנגנונים אלו מספקים לחייבים הזדמנות לנהל משא ומתן עם הנושים ולארגן מחדש את חובותיהם כדי להשיג תנאי פירעון ניתנים לניהול.

 

חקיקה להגנת הצרכן

חוקים מסוימים בישראל, כמו חוק המכר וחוק הגנת הצרכן, מספקים אמצעי הגנה נוספים לחייבים, בעיקר בעסקאות הקשורות לצרכן. חוקים אלו מטרתם למנוע שיטות פוגעניות של נושים ולקדם יחס הוגן לחייבים.

חוק ההוצאה לפועל בישראל קובע מסגרת משפטית להגנה על זכויות הנושים והחייבים כאחד. היא מבטיחה שהנושים יוכלו לאכוף את תביעותיהם תוך הבטחת יחס הוגן והגנה לחייבים. בהקפדה על עקרונות המידתיות, מתן הגנות משפטיות והצעת אפשרויות לארגון מחדש של חובות, שואף חוק ההוצאה לפועל להשיג איזון בין האינטרסים של כל הצדדים המעורבים. חיוני הן לנושים והן לחייבים להבין את זכויותיהם וחובותיהם על פי חוק זה כדי להבטיח הליך הוצאה לפועל הוגן וצודק.

 

כמשרד עורכי דין מוביל המתמחה בענייני חדלות פירעון לעסקים ולעצמאיים, טאוב ושות’ בקיאים במתן שירותי עורך דין הוצאה לפועל לאנשים שצריכים להבין את דיני ההוצאה לפועל בישראל

הנה איך המשרד יכול לסייע במקרים כאלה:

1. ייעוץ משפטי: טאוב ושות’ יכולים לספק ייעוץ משפטי מקיף לאנשים המבקשים להבין את דיני האכיפה בישראל. הם יעריכו את הצרכים והחששות הספציפיים של הלקוח ויספקו הסברים ברורים על העקרונות המשפטיים הרלוונטיים, ההליכים והתוצאות הפוטנציאליות בתיקי אכיפה.

2. הסבר על דיני הוצאה לפועל: המשרד יסביר את דיני האכיפה המרכזיים החלים בישראל, כגון חוק ההוצאה לפועל, חוק רשות האכיפה והגבייה והתקנות הרלוונטיות. הם יתוו את המסגרת המשפטית, לרבות הזכויות והחובות של הצדדים המעורבים, תהליך האכיפה, הסעדים המשפטיים הזמינים והשלכות אפשריות.

3. הערכת מקרה: טאוב ושות’ יכולים להעריך את הנסיבות הספציפיות של מצבו של הלקוח כדי לקבוע כיצד חלים חוקי האכיפה. הם ינתחו את העובדות הרלוונטיות, המסמכים וכל פעולות אכיפה מתמשכות כדי לספק תובנות לגבי ההשלכות והאסטרטגיות המשפטיות האפשריות.

4. הנחיות בנושא זכויות וסעדים: המשרד ייעץ ללקוחות לגבי זכויותיהם וסעדים משפטיים זמינים על פי חוק האכיפה הישראלי. הם יסבירו את האפשרויות לאתגר או להתגונן מפני פעולות אכיפה, כגון הגשת התנגדויות, בקשת עיכוב ביצוע או התמודדות עם תביעות משפטיות.

5. ייצוג בהליכי הוצאה לפועל: במידה והליכי הוצאה לפועל כבר בעיצומם או קרובים, טאוב ושות’ יכולים לספק ייצוג משפטי ללקוחות. עורכי הדין המנוסים שלהם לאכיפה ייצגו את האינטרסים של הלקוח במשא ומתן, דיונים בבתי משפט והליכים משפטיים אחרים, ויבטיחו כי זכויותיהם מוגנות ומעודדות את התוצאה הטובה ביותר.

6. פיתוח אסטרטגיה: טאוב ושות’ יפתחו אסטרטגיות משפטיות מותאמות בהתאם למטרות ולנסיבות הספציפיות של הלקוח. הם ישקלו גורמים כמו אופי החוב או ההתחייבות, הנכסים הזמינים והתוצאה הרצויה כדי לתכנן אסטרטגיות יעילות לנווט בתהליך האכיפה.

7. תמיכה שוטפת: המשרד יעניק תמיכה שוטפת ללקוחות לאורך תהליך האכיפה. הם יענו על שאלות, יתייחסו לחששות ויספקו עדכונים על התקדמות התיק. משרד טאוב ושות’ יוודא שללקוחות תהיה הבנה ברורה של זכויותיהם וחובותיהם בכל שלב בהליכי ההוצאה לפועל.

לידיעתך, המידע המופיע כאן הוא כללי, וחשוב להתייעץ עם טאוב ושות’ או עם כל עורך דין מוסמך המתמחה בדיני אכיפה ישראלים כדי לקבל ייעוץ משפטי מדויק ומותאם בהתאם למצבך הספציפי. חוקי האכיפה יכולים להיות מורכבים, והיישום שלהם עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל מקרה.

 

מקרה בוחן שלא היה: ניווט במורכבויות עיקרי חוק ההוצאה לפועל התשכ”ז-1967

מקרה מבחן זה בוחן את נבכי דיני ההוצאה לפועל בישראל לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967, תוך הדגשת מקרה ספציפי בו התמודד התמודד עם אתגרים הקשורים לאכיפת חוב וכיצד המסגרת המשפטית קיימה את הצדק. באמצעות בחינת ההליך המשפטי, תפקידן של רשויות ההוצאה לפועל וזכויות החייב, מקנה מקרה זה תובנות על נוף דיני ההוצאה לפועל בישראל.

1. הקדמה:
לחוק ההוצאה לפועל בישראל תפקיד מכריע באכיפת פסקי דין והקלת גביית חובות. תיאור מקרה זה מתמקד בחייבת, הגב’ שרה כהן, אשר מצאה את עצמה הסתבכה בהליכים משפטיים עקב חובות. באמצעות ניתוח מסגרת דיני ההוצאה לפועל והנסיבות הספציפיות של עניינה של גב’ כהן, אנו בוחנים את האתגרים העומדים בפני חייבים ואת ההגנות העומדות לרשותם.

2. הבנת דיני הוצאה לפועל בישראל:
דיני ההוצאה לפועל בישראל מסדירים את אכיפת פסקי הדין, במטרה להבטיח גבייה הוגנת ויעילה של חובות. המסגרת המשפטית מתווה את הנהלים, הסמכויות והמגבלות של רשויות ההוצאה לפועל, לרבות בתי המשפט, פקידי בית המשפט וקציני ההוצאה לפועל.

3. רקע:
גב’ כהן, בעלת עסק קטן, התמודדה עם קשיים כלכליים עקב מיתון כלכלי והפסדים עסקיים בלתי צפויים. עם עליית חובותיה, הנושים פתחו בהליכים משפטיים כדי לגבות את הסכומים שעמדו על הפרק. הדבר הוביל למעורבות של רשויות ההוצאה לפועל והחלת דיני ההוצאה לפועל.

4. הליכים משפטיים:
לאחר שהתקבל פסק דין נגד גב’ כהן, החל הליך ההוצאה לפועל. הנושה ביקש את עזרתו של עורך דין, ששימש כפקיד הוצאה לפועל, לשם מימוש פסק הדין וגביית החוב. עורך הדין שימש כמתווך בין הנושה, החייב ובית המשפט, תוך הקפדה על קיום דיני ההוצאה לפועל.

5. הזכויות וההגנות של החייב:
חוק ההוצאה לפועל הישראלי שומר על זכויות והגנות מסוימות לחייבים. אלה כוללים את הזכות לקבל מידע על הליכי ההוצאה לפועל, הזכות לערער על ההוצאה לפועל, והזכות לפנות לייצוג משפטי. החייבים זכאים גם להליך הוגן ושקוף, תוך הקפדה על התחשבות באינטרסים שלהם.

6. אתגרים העומדים בפני החייב:
גב’ כהן נתקלה באתגרים שונים בתהליך הביצוע. אלה כללו הבנת זכויותיה, התמודדות עם הלחץ הרגשי והכלכלי וניווט בהליכים המשפטיים המורכבים. היא פנתה לייעוץ משפטי כדי להבטיח שזכויותיה מוגנות וכדי לתמוך בפתרון הוגן.

7. תפקיד היועץ המשפטי:
גב’ כהן פנתה לשירותיו של עורך דין הוצאה לפועל אשר הובילה לאורך כל ההליך המשפטי. עורכת הדין סייעה לגב’ כהן להבין את זכויותיה, הכינה הגנות משפטיות, ערערה על אי סדרים פרוצדורליים וניהלה בשמה משא ומתן עם רשויות ההוצאה לפועל.

8. התערבות והחלטה של ​​בית המשפט:
בעניינה של גב’ כהן זיהה עורך דין ההוצאה לפועל טעויות פרוצדורליות בהליך האכיפה. עורך הדין הגיש עתירה לבית המשפט בטענה כי הביצוע אינו צודק בשל טעויות אלו. בית המשפט התערב, בחן את הראיות ובסופו של דבר הורה על עיכוב ביצוע, ואפשר לגב’ כהן להשמיע את טענותיה.

9. גישור וארגון מחדש של חובות:
בעקבות התערבות בית המשפט, עורך הדין הוצאה לפועל הקל את המשא ומתן בין הגב’ כהן לנושיה. הגישור אפשר לשני הצדדים לבחון אפשרויות לארגון מחדש של חובות, במטרה למצוא פתרון מועיל הדדי. במשא ומתן זה סוכם על תכנית תשלומים שונה, המעניקה לגב’ כהן דרך ניתנת לניהול לקראת החזר החוב.

10. מסקנה:
מקרה מבחן זה מדגיש את המורכבות והאתגרים העומדים בפני חייבים בהליך דיני ההוצאה לפועל בישראל. על ידי הבנת המסגרת המשפטית, זכויות החייב ותפקיד היועץ המשפטי, חייבים יכולים לנווט בנוף זה ביעילות. בעניינה של גב’ כהן, התערבות עורך דין הוצאה לפועל, בצירוף יישום הוגן של דיני הוצאה לפועל, הבטיחה את קיומו של הצדק ואפשרה פתרון מעשי לארגון מחדש של חובות.

 

כאשר אדם נכנס לחובות כספיים, הרי שרשויות המדינה יכולות לנקוט נגדו בצעדים של הוצאה לפועל. כך הם יכולים להגביל את אורח החיים הכלכלי, להגביל את התנועה ואף להחרים נכסים הנמצאים ברשות האדם וברשות הקרובים אליו. יש להבין כי אנחנו מדברים על מצב לא פשוט בו שיכול להידרדר ככול שיעבור הזמן. אנחנו נמצאים במדינת חוק. כך טוב לדעת כי ניתן להישמר בעזרתו ולהימנע ממצבים בעיתיים למדי. עליכם לבדוק את גבולות החוק ולדעת כיצד מתקיימים הצעדים של הוצאה לפועל. אם תרצו להתנגד לפעולות נגדכם, תוכלו לבדוק האם הרשויות עברו על החוק בעצמן או ביצעו טעות מסוימת בדרך. מאמר זה יעסוק בנושא.

חוק הוצאה לפועל – מושגים בסיסיים

הסבר ראשוני על הוצאה לפועל

לאורך החיים שלנו אנחנו מבקשים לשלם כספים על אפשרויות כאלו ואחרות, אך לא מן הנמנע כי נגיע למצב בו לא נוכל לשלם את כספים אלו. כך אנשים נקלעים לחובות, ככול שהזמן יעבור הרי שהחובות הופכים לגדולים יותר. על מנת להעניש את האדם, להרתיע אותו, להגביל אותו מלבזבז כספים נוספים ועל מנת להחרים נכסים ולהפוך אותם לכסף נגיש, מתבצעים צעדים של הוצאה לפועל. אך גם צעדים אלו ננקטים על פי סדר מסוים של החמרה. בנוסף, לא בכול מקרה הצעדים ננקטים. ישנה התחשבות במצב הכלכלי, משפחתי ובריאותי של הבנאדם החייב כספים.

מהו חוק הוצאה לפועל ?

ראשית כול יש להבין כי הוצאה לפועל כוללת בתוכה צעדים קבועים אשר ננקטים שוב ושוב אל אנשים שונים החייבים כספים. לא ניתן להמציא חוקים חדשים ואם אכן רוצים לעשות זאת הרי שהדבר צריך לעבור דרך הממשלה. החוק קובע אפשרות שרשויות יכולות להחליט לנקוט צעדים כנגד אנשים אשר חייבים כספים. בנוסף ישנו חוק אשר נותן לחייבים בעצמם אפשרות להכריז על חידלון פריעת חובות כספיים ועל הצורך לקבל הגבלות כאלו ואחרות. בנוסף, יש לו זכויות מסוימות אשר בעזרתן הוא יכול להתגונן מפני החמרה במצבים כאלו ואחרים. החוק הוא מין מסגרת אשר בתוכה ניתן לפעול. הן לרשויות והן לחייבי הכספים עצמם.

זכויות של האדם החייב כספים

כאשר ישנם צעדים אשר קיימים כנגד אדם החייב כספים, הרי שישנו צורך להבין כי הוא אינו משולל זכויות בצורה מוחלטת. גם אם הוא עבר על החוק וגם הוא התנהל בצורה לא חכמה, הרי שעדיין הוא אזרח במדינת חוק. כך הוא יכול לבקש התחשבות מסוימת והבנה במצב הנוכחי שלו. בנוסף, הצעדים עצמם יכולים להיות חמורים עד גבול מסוים. בהמשך לדבר זה, האדם יכול להתנגד ולנסות לצאת מהמצב אליו הוא הגיע. הוא יכול לבטל את הצעדים או לפחות למזער נזקים. לבסוף, הוא יכול להחזיר את החובות הכספיים ולשפר את הפעילות שלו בעיני הבנקים ורשויות המדינה.

כיצד אפשר למלא את הזכויות?

נשאלת השאלה, כיצד אדם בכלל יכול לבקש ללכת בעקבות הזכויות שלו ולהתנגד לצעדים של רשויות החוק. ראשית כול, אזרח במדינת ישראל יכול לטעון כי נעשה נגדו חוסר צדק. ניתן למלא מסמכים ולצרף הוכחות על מנת להראות כי הוא נמצא במצב לא צודק. שנית, הוא יכול לבקש להגיע למעמד משפטי ולהתמודד נגד גורמים כאלו ואחרים. לא רק שהוא יכול להתמודד לבדו אלא שהוא יכול להיעזר בבעל מקצוע מתחום המשפטים. לבסוף, אדם צריך להמשיך לקבל את הזכות לגור תחת קורת גג, לקנות מזון ושתייה, לנוע ממקום למקום. כך אם זכויות אלה מוגבלות, החייב יכול לבדוק אם הדבר חוקי ואף לפעול כנגד העונש.

התחשבות במצב כלכלי, בריאותי ומשפחתי

ישנם אזרחים במדינת ישראל אשר גם אם הם חייבים כספים למקומות כאלו ואחרים, הרי שעדיין ישנו מצב כלכלי, בריאותי או משפחתי הגורם לכך שצריך להתחשב בהם בצורה מסוימת.
כך למשל אם יש להם ילדים בין אם הם נשואים או גרושים, אם הם צריכים לטפל בקרובי משפחה,
אם המצב הבריאותי של החייב הוא בעייתי, אם הוא חייב לשלם כספים הכרחיים, הרי שניתן להתחשב בו. כך אדם צריך להציג הוכחות אשר מראות את המצב הלא פשוט בו הוא נמצא. בעזרת ראיות אלו, יוכלו הרשויות לדעת בצורה החלטית כי אכן צריך להתחשב בו.

פגיעה באחרים במידת הצורך

פעמים רבות רשויות המדינה, כחלק מהוצאה לפועל, יבקשו להחרים נכסים ולהגביל את חשובות הבנק של קרובי המשפחה, חברים, או כול אדם אשר היה לו שותפות עסקים עם החייב. אך גם מעשה שכזה ניתן לעשות אך ורק במצב מסוים ועד לרמה מוגבלת. ראשית כול, הרשויות צריכות להוכיח כי אכן האדם הנוסף אשר פועלים מולו, אכן קשור בצורה כלכלית לאדם החייב כספין. בין אם הם נותנים לו מקום מגורים, עוזרים לו בצורה כספית או פשוט נותנים לו אוכל. באשר לשותפים עסקיים, גם אותם צריך לבדוק לעומק לפני שפועלים כנגדם. כאשר מתבצע צעד שכזה, עליכם להיות ערניים ולנסות לטעון כנגד הדבר.

מי מבקר את רשויות המדינה

למעשה, אם ישנו חוק שצריך לכבד, מי הוא האדם או הגוף אשר אחראים לכך שרשויות המדינה אכן יכבדו את החוק. יש לכך כמה תשובות. ראשית כול הרשויות עצמן מחזיקות בגוף אשר מרכז אליו את תלונות הציבור. כך הן יכולות לבקר את עצמן ולנסות להבין האם ישנה טעות כזאת או אחרת. אפשרות שנייה היא בתי המשפט השונים. ישנם בתי משפט לפי דרגים מסוימים. החל מהקטנים אשר נמצאים בערים השונות ועד לבית המשפט העליון אשר נמצא בירושלים. כך תוכלו לפנות אל כול אחד מהם ולנסות להתנגד לצעדים אשר קיימים מולכם. רק כך תוכלו לממש את הזכות הדמוקרטית שלכם.

עזרה מהמדינה בהליכים משפטיים

אם אדם מבקש להגיע להליך משפטי כזה או אחר בגין תיק הוצאה לפועל אשר נפתח נגדו, הוא זכאי לעזרה מסוימת ממדינת ישראל בתחומים שונים. כך הוא יכול לקבל עורך דין בחינם או בסיוע כספי מסוים מהמדינה. בנוסף הוא יכול לקבל ייעוץ משפטי אשר יסביר לו כיצד לפעול בהמשך הדרך. יתרה מזאת, יש להבין כי גם הזכות להגיע לבית המשפט היא דבר שניתן לכול אזרח ואזרח. גם אם הוא עבר על החוק וגם אם הוא אסיר בכלא. לכן עליכם לנסות לנצל את הדבר. בנוסף, ניתן לבחון אפשרות לדיון מהיר על נושאים מסוימים שהם אינם מורכבים יתר על המידה.

קבלת מידע על המצב הנוכחי

בכול רגע נתון יש לכם זכות לבדוק את המצב הנוכחי של צעדי הוצאה לפועל נגדכם. אם יש הגבלה על חשבון הבנק שלכם, הרי שתוכלו לפנות אל הבנק ולהבין האם ההגבלה עדיין קיימת. אם כן, עד לאיזה היקף. כך תוכלו לפנות גם אל חברות האשראי השונות ולבקש הסברים כאלו ואחרים. הרי זה נכון שאתם נמצאים במצב לא נעים בו אתם חייבים כספים ונכנסים לחובות. אך אין הדבר אומר כי ישנו צורך להתייחס לכם בצורה לא חוקית. אם החלטתם לפעול כנגד הרשויות, ישנן פעמים בהם התהליכים שלכם יוקפאו ואף תוכלו להתנהל בצורה מסוימת. יש להיות מודעים לדבר.

כיצד ניתן לממש את הזכויות שלכם?

הבעת התנגדות למצב הנוכחי

כאשר אתם נכנסים למצב של הוצאה לפועל, הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לבדוק אפשרות של התנגדות לצעדים כאלו ואחרים. תוכלו לעשות אתת הדבר בעזרת הגשת טפסים ומסמכים המראים את הטענות שלכם על הבעייתיות בצעדי ההוצאה לפועל אשר ננקטו נגדכם. לאחר מכן, תוכלו לצרף ראיות ואף לבקש להגיע לבית המשפט. זוהי זכות אשר יכול אחד מכם יכול לנצל אותה. גם אם תקבלו בסופו של יום תשובה שלילית, אפשרות הערעור היא דבר שקיים לכול אחד מאתנו. ניתן לבצע את הדבר בעזרת כניסה לאתרי האינטרנט, פנייה לעורך דין או שליחת מסמכים בדואר.

עבודה מול בעל מקצוע מהתחום

אפשרות נוספת אשר יכולה להתקיים בשבילכם היא עבודה לצד עורך דין מהתחום. כך תוכלו לבקש לפנות אל בעל מקצוע זה ולהבין כיצד ניתן לפעול כנגד מצב הביש אליו נכנסתם. לא רק שתוכלו לבקש לפעול אלא שזוהי אפשרות מומלצת למדי. דבר זה מתקיים לו מכיוון שמדובר במומחה אשר יכול להיות עזר טוב למדי בשבילכם. לא רק שהוא ירצה לפעול למען ההצלחה שלכם, אלא שהוא יודע כיצד הרשויות אמורות לפעול. כך אם הן ביצעו טעות הרי שהוא יכול לזהות את הדבר. אנו מדברים על אפשרות של פעולה הן מול עורך דין פרטי והן מול עורך דין מהמדינה.

הרחבת הסמכויות של בעל המקצוע

כעת כאשר אתם יודעים כי ניתן לפעול בעזרת עורך דין, נבקש להמליץ לכם להרחיב את הסמכויות שלו עד כמה שאפשר. כך החוק נותן לכם אפשרות למלא ולחתום על מסמך ייפוי כוח. בעזרת טופס זה תוכלו להגיע למצב נוח בו עורך הדין בעצם יעבוד במקומכם. הדבר יכול להתחיל ממילוי מסמכים, חתימה עליהם ושליחה למקומות הנכונים. לאחר מכן הוא יכול לפנות לרשויות ולנסות לזרז את התהליך. לבסוף הוא יכול להגיע לבית המשפט ולייצג אתכם אל מול הגורמים השונים. עורך הדין יכול לשמש בתור מגשר, כונס נכסים או אפשרויות נוספות בהתאם להחלטת בית המשפט.

הליך משפטי הוגן לכול אחד

לכאורה זוהי זכות אשר נשמעת כבסיסית למדי, אך יש לדעת כי בצורה כזאת או אחרת גם עוולות כאלו יכולות לפעול נגדכם. כך תוכלו לבקש הליך משפטי הוגן אשר יכול להתקיים בעת המשפט שלכם. השופט צריך להיות ללא ניגוד עניינים.. אתם יכולים לנצל את כלל הזכויות המשפטיות שלכם. לאחר החלטה כזאת או אחרת של בית המשפט ניתן להגיש ערעור מסוים. אם ישנו מצב בו זכויות אלו לא מתמלאות בשבילכם הרי שישנו צורך לבדוק את הדבר. עורך הדין שלכם הוא המומחה אשר אמור לפקוח את העיניים שלכם למצב ולהסביר אם אכן נעשה הליך משפטי לא הוגן. אם אכן נוצר הדבר תוכלו לפעול.

הגשת ערעור כנגד החלטת בית משפט

אם בית המשפט החליט נגדכם ובעד צד כזה או אחר יש לכם אפשרות להגיש בקשה לערעור. ההמלצה היא לעשות את הדבר בעזרת עורך דין. בית המשפט יכול לא לאשר את ההחלטה ולסגור את התיק בצורה מוחלטת. גם אם הערעור מתקבל, הרי שבעל המקצוע יכול לעזור לכם לנצח במקרה. השופט יכול בעזרת הערעור אף להחמיר את הצעדים ולהביא אתכם למקום בעייתי עוד יותר. כך ישנו צורך להתייעץ עם עורך הדין ולחשוב ברצינות האם בכלל אתם צריכים להגיע למאמץ מחודש. בכול מקרה, האפשרות להגיש ערעור היא זכות שאתם צריכים למלא אותה, בשביל המקרה שלכם.

בקרה על פעולות המשטרה ורשויות נוספות

לעיתים , רשויות חוק נוספות יכולות לבקש לפעול נגדכם כאשר אתם נמצאים במצב של הוצאה לפועל. המשטרה יכול לבקש לעצור אתכם , ישנו ניסיון להחרים רכוש, משרד הרישוי יכול להגביל אתכם מלהוציא רישיון חדש, ישנה אפשרות להגביל אתכם מיציאה מין הארץ. אך אין הדבר אומר כי ניתן לבצע את כלל צעדים אלו נגדכם בבת אחת. לא רק שצריך לפעול בצורה מדורגת, אלא שלעיתים ישנם צעדים שלא צריכים להתקיים נגדכם כלל וכלל. אם רשות כזאת או אחרת פועלת נגדכם, תוכלו לנסות לאתגר את הדבר ולבדוק אם היא פועלת בצורה תקינה. עורך הדין שלכם יכול להיות לכם לעזר ולהסביר האם ישנו צורך לפעול.

סיכום המאמר ופרטים נוספים

מאמר זה נכתב על מנת שתקבלו כמה שיותר מידע על חוק הוצאה לפועל. לא רק שתדעו מה יכולים לעשות נגדכם אלא שתדעו כיצד לפעול במרחב הזכויות שלכם. יש להבין כי לכול אדם במדינת ישראל ישנן זכויות כאלו ואחרות. גם אם הוא חייב סכומים כספיים גדולים למדי. יתרה מזאת, הרשויות צריכות לפעול נגדכם בצורה מסוימת. גם להן יש גבולות. תוכלו להגיש התנגדות הן בצורה עצמאית והן בעזרת עורך דין. גם לדרך פעולה זאת יש צורה מסוימת. בנוסף, תוכלו לבקש להתחשב בכם אם אתם נמצאים במצב בריאותי או משפחתי, יש לבדוק אפשרות לכך.

עורך הדין הוא בעל המקצוע אשר יכול לעזור לכם למלא את הזכויות שלכם. הוא יכול לזהות טעויות אשר נעשו על ידי הרשויות, פעילויות לא חוקיות ואף לעזור למזער נזקים. נסו למצוא את בעל המקצוע אשר יבקש לעזור לכם בצורה הגמישה והנגישה ביותר, במיוחד בשבילכם. זהו אורח החיים שלכם, אל תפקירו אותו.

ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

שיתוף המאמר חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות בנושא חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

זקוקים לסיוע משפטי בחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967? התקשרו עכשיו או השאירו פרטים

מאמרים מקצועיים בנושא חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

מחפש מידע נוסף על חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967?