מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

משרד עורכי דין המספק סיוע וייצוג משפטי במכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

אם הדירה שלכם עוקלה בהוצאה לפועל, אתם בוודאי חווים תקופה מלחיצה ומדאיגה. איום במכירת הדירה יכול להיות הרסני עבורכם ועבור משפחתכם. חשוב מאוד שתהיו מודעים לזכויותיכם ולאפשרויות העומדות בפניכם במצב זה.

ייתכן שאתם תוהים: האם ניתן למנוע את מכירת הדירה? מה קורה אם הדירה נמכרת? האם תקבלו פיצוי כלשהו? שאלות אלו ורבות אחרות מטרידות אתכם וגורמות לכם לדאגה רבה.

חשוב להבין שבמצב עדין ומורכב שכזה, קבלת ייעוץ וליווי משפטי מקצועי היא קריטית. עורך דין המתמחה בתחום ההוצאה לפועל יכול לסייע לכם להבין את מלוא היקף זכויותיכם, לבחון את האפשרויות השונות ולנקוט בצעדים הדרושים כדי להגן על האינטרסים שלכם.

בין אם מדובר בניסיון למנוע את מכירת הדירה, במציאת חלופות הולמות, או בהבטחת הפיצוי המרבי במקרה של מכירה – עורך דין מנוסה יוכל לתת לכם את הכלים והתמיכה הנדרשים כדי לצלוח את התקופה הקשה הזו.

אל תישארו לבד מול הקשיים והאתגרים. פנו לקבלת סיוע משפטי ותנו לעורך הדין לדאוג לענייניכם המשפטיים, כדי שתוכלו להתמקד בשיקום חייכם והתאוששות מהמשבר.

כיצד משרד טל טאוב ושות’ יכול לסייע במכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל?

כאשר דירת מגורים עוקלה על ידי ההוצאה לפועל, חשוב לפנות לעורך דין מנוסה שמתמחה בתחום זה. במשרד טל טאוב ושות’, אנו מציעים ייעוץ וייצוג משפטי מקיף לאנשים הנמצאים במצב זה, תוך הבטחת התוצאה הטובה ביותר עבורם.

על פי סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז-1967, ניתן לעקל דירת מגורים של חייב לצורך גביית חוב. עם זאת, ישנן מגבלות על עיקול דירת מגורים, כגון אם זו דירתו היחידה של החייב או אם העיקול יגרום לחייב ולבני משפחתו להישאר ללא קורת גג.

בבע”מ 1516/02 רामי נגד בנק לאומי, נקבע כי יש לאזן בין זכותו של הנושה לגבות את החוב לבין זכותו של החייב לקורת גג. לכן, גם אם דירה עוקלה, ייתכן שניתן יהיה למנוע את מכירתה אם הדבר יפגע קשות בחייב.

במשרד טל טאוב ושות’, נסייע לך לטעון את הטענות המתאימות כדי למנוע או לדחות את מכירת הדירה, או להשיג עבורך תנאים מיטביים במכירה. נדאג לכך שזכויותיך יישמרו לאורך כל ההליך, תוך ייצוג נחוש ומקצועי מולך רשויות ההוצאה לפועל והנושים.

אל תהסס לפנות אלינו לקבלת סיוע משפטי בנושא מכירת דירה שעוקלה בהוצאה לפועל. נשמח ללוות אותך ולפעול למענך כדי להגן על זכויותיך ועל קורת הגג שלך.

מה קורה כשדירת מגורים עוקלה על ידי ההוצאה לפועל?

כאשר דירת מגורים עוקלה על ידי ההוצאה לפועל, הדבר נובע בדרך כלל מחוב שלא שולם על ידי בעל הדירה. העיקול מתבצע לאחר שננקטו הליכים משפטיים כנגד החייב, וניתן צו על ידי בית המשפט המורה על עיקול הדירה.

לפי סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967, ניתן לעקל זכויות במקרקעין של החייב, לרבות דירת מגורים. העיקול מונע מהחייב לבצע פעולות מסוימות בנכס, כגון מכירה, משכון או העברת זכויות, ללא אישור של ההוצאה לפועל.

עם זאת, חשוב לציין כי ישנן הגנות מסוימות לדירת מגורים מפני עיקול. למשל, על פי סעיף 38(ג) לחוק ההוצאה לפועל, אם הדירה משמשת למגורי החייב או משפחתו, וגודלה אינו עולה על הסביר בנסיבות העניין, היא עשויה להיות מוגנת מפני עיקול. כמו כן, אם העיקול עלול לפגוע בצורה בלתי מידתית בחייב ובבני משפחתו, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול או צמצום העיקול.

במקרים מסוימים, כאשר החוב גבוה והחייב אינו מצליח להגיע להסדר תשלומים, ההוצאה לפועל עשויה להורות על מכירת הדירה כדי לכסות את החוב. מכירה כזו תתבצע במכירה פומבית, כאשר התמורה תשמש לכיסוי החוב וההוצאות הנלוות, והיתרה, אם תהיה, תועבר לחייב.

האם ניתן למנוע מכירת דירה שעוקלה על ידי ההוצאה לפועל?

ישנן מספר דרכים בהן ניתן לנסות ולמנוע מכירת דירה שעוקלה על ידי ההוצאה לפועל. ראשית, מומלץ ליצור קשר עם הזוכה (הנושה) ולנסות להגיע להסדר תשלומים מחוץ לכותלי ההוצאה לפועל. אם מושגת הסכמה, ניתן לבקש מבית המשפט לבטל את צו העיקול.

במקרים בהם לא ניתן להגיע להסכמה עם הזוכה, אפשר לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לצמצם את העיקול או לבטלו, בטענה שהמכירה תפגע באופן בלתי מידתי בחייב ובבני משפחתו. ניתן להציג בפני הרשם נסיבות מיוחדות, כגון מצב בריאותי, גיל מתקדם, או העדר חלופות סבירות למגורים.

כמו כן, סעיף 38(ד) לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב לבקש מבית המשפט לדחות את מכירת הדירה בתנאים מסוימים. למשל, אם החייב מצליח להראות שהוא צפוי לקבל סכום כסף שיאפשר לו לפרוע את החוב בתוך זמן סביר, או אם המכירה במועד שנקבע תגרום לו נזק חמור בלתי הפיך.

עם זאת, חשוב לזכור שמניעת מכירת דירה שעוקלה אינה משימה פשוטה, ומצריכה עמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בחוק ובפסיקה. מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה בתחום הוצאה לפועל, שיוכל לבחון את נסיבות המקרה הספציפי ולהמליץ על הדרך הטובה ביותר לפעול.

מה קורה לאחר שדירת מגורים נמכרה על ידי ההוצאה לפועל?

לאחר שדירת מגורים נמכרה על ידי ההוצאה לפועל, התמורה שהתקבלה ממכירת הדירה משמשת בראש ובראשונה לכיסוי החוב וההוצאות הנלוות, כגון אגרות, שכר טרחת עורכי דין וריביות. אם נותרה יתרה לאחר כיסוי מלוא החוב, היא מועברת לחייב.

במצב זה, החייב מאבד את הבעלות על הדירה, והיא עוברת לרוכש החדש. על החייב לפנות את הדירה ולמסור את החזקה בה לרוכש תוך פרק זמן סביר, כפי שיקבע על ידי ההוצאה לפועל או בית המשפט.

חשוב לציין, כי במקרים בהם הדירה הייתה מושכרת לצד שלישי, המכירה ככלל אינה פוגעת בזכויות השוכר. סעיף 39א לחוק ההוצאה לפועל קובע, כי אם הדירה הייתה מושכרת בשכירות מוגנת או בשכירות לתקופה קצובה שטרם הסתיימה, הרוכש יכנס לנעלי המשכיר ויהיה מחויב לקיים את הוראות חוזה השכירות.

במקרים נדירים, כאשר מכירת הדירה הניבה סכום העולה על סכום החוב, עשוי להיווצר מצב של עודף כספי. במצב כזה, הכסף העודף יועבר לחייב לאחר קיזוז החובות וההוצאות. עם זאת, מצבים אלו אינם שכיחים, ולרוב מכירת דירה מעוקלת נועדה רק לכיסוי החוב הקיים.

אילו זכויות עומדות לחייב לאחר מכירת דירתו המעוקלת?

לאחר מכירת דירה מעוקלת, עדיין עומדות לחייב מספר זכויות חשובות. ראשית, כאמור, אם נותר סכום כסף לאחר כיסוי מלוא החוב וההוצאות, החייב זכאי לקבל את היתרה שנותרה מתמורת המכירה.

שנית, לחייב עומדת הזכות לקבל דין וחשבון מפורט על הליך המכירה מאת ההוצאה לפועל, הכולל פירוט של הסכום שהתקבל, אופן חלוקת הכספים וההוצאות שנוכו. במקרה של טעות או אי-סדרים בחישוב, החייב רשאי לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לתיקון הדין וחשבון.

כמו כן, אם החייב סבור שההליכים לא התנהלו כדין, שנפלו פגמים במכירה, או שזכויותיו נפגעו, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול המכירה. עם זאת, יש לעשות זאת בתוך פרקי זמן קצובים הקבועים בחוק, ולהציג ראיות משכנעות להוכחת הטענות.

לבסוף, חשוב לזכור שגם לאחר מכירת דירה מעוקלת, לחייב עומדת הזכות לפנות לרשויות הרווחה ולגורמים המוסמכים לקבלת סיוע בדיור חלופי, בהתאם למצבו הכלכלי והאישי. במקרים המתאימים, הרשויות עשויות להציע פתרונות כגון דיור ציבורי, סיוע בשכר דירה או הלוואות בתנאים מיוחדים לרכישת דירה חדשה.

כיצד ניתן למנוע הגעה למצב של עיקול ומכירת דירה על ידי ההוצאה לפועל?

הדרך הטובה ביותר למנוע הגעה למצב של עיקול ומכירת דירה על ידי ההוצאה לפועל היא לנהוג באחריות כלכלית ולשלם חובות במועדם. עם זאת, כולנו עלולים להיקלע למצבים של קושי כלכלי זמני. במקרים כאלו, מומלץ לפעול במהירות ולנסות להגיע להסדרי תשלום עם הנושים עוד לפני שננקטים הליכים משפטיים.

אם הגעתם למצב שבו הוגשה נגדכם תביעה, או שהתיק הועבר להוצאה לפועל, חשוב להתייחס לעניין בכובד ראש ולהיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום. במקרים רבים, גם בשלבים מתקדמים של ההליך המשפטי, ניתן להגיע להסדרי פשרה עם הנושים, תוך פריסת החוב לתשלומים או הפחתת הקרן והריבית.

עוד כדאי לזכור, שככל שמשתפים פעולה עם ההוצאה לפועל ומראים נכונות לשלם את החוב, גדלים הסיכויים שההוצאה לפועל תאפשר הסדרי תשלום גמישים יותר ותימנע מנקיטת צעדים דרסטיים כמו עיקול ומכירת דירה.

לבסוף, אם מצבכם הכלכלי אינו מאפשר לכם לעמוד בתשלומים כלל, כדאי לשקול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל). הליכים אלו נועדו לאפשר לחייבים “התחלה חדשה” תוך מחיקת חובות או תספורת משמעותית, ובתנאים מסוימים גם לשמור על דירת המגורים שבבעלותם מפני עיקול ומכירה.

מה קורה כשדירת מגורים מעוקלת בהוצאה לפועל?

שלב הליך משך זמן
עיקול הדירה ההוצאה לפועל מטילה עיקול על דירת המגורים של החייב, בהתאם לסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל. מיידי
הערכת שווי ההוצאה לפועל ממנה שמאי מקרקעין לצורך הערכת שווי הדירה. 30-60 יום
פרסום מכירה פומבית ההוצאה לפועל מפרסמת הודעה על מכירה פומבית של הדירה, בהתאם לתקנה 41 לתקנות ההוצאה לפועל. 30 יום
מכירה פומבית הדירה נמכרת במכירה פומבית לקונה המרבה במחיר. יום המכירה
העברת הבעלות הקונה משלם את מלוא הסכום, והבעלות על הדירה מועברת אליו. 30-90 יום

לדוגמה, נניח שלחייב יש חוב של 500,000 ש”ח, וההוצאה לפועל מעקלת את דירתו ששווייה 1,000,000 ש”ח. לאחר הערכת שווי ופרסום ההודעה על המכירה הפומבית, נמצא קונה המוכן לרכוש את הדירה תמורת 950,000 ש”ח. הקונה משלם את הסכום, והבעלות על הדירה מועברת אליו. החוב של החייב מסולק, והיתרה (450,000 ש”ח) מועברת לחייב.

חשוב לציין שעל פי סעיף 38(ג) לחוק ההוצאה לפועל, אם לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו אין דירה אחרת, לא תעוקל דירתם היחידה אם שוויה אינו עולה על סכום שקבע שר המשפטים. נכון לשנת 2023, הסכום שנקבע הוא 2,600,000 ש”ח באזור מרכז הארץ ו-1,400,000 ש”ח בשאר הארץ (תקנה 2 לתקנות ההוצאה לפועל (דירת מגורים מעוקלת), התשע”ח-2018).

אם הנכם מתמודדים עם עיקול דירה בהוצאה לפועל, מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום, שיוכל לסייע בהגנה על זכויותיכם ובמציאת פתרונות מיטביים.

עורך דין מקרקעין – מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל היא תהליך מורכב ומלחיץ עבור בעלי הנכס. במצב כזה, חשוב לפנות לעורך דין מקרקעין מנוסה שיכול לספק ייעוץ משפטי מקצועי ולסייע בהתמודדות עם ההליך המשפטי.

עורך דין מקרקעין יכול לסייע בכמה דרכים:

 1. בחינת חוקיות העיקול – עורך הדין יבדוק את תקינות הליך העיקול ויוודא שהוא בוצע בהתאם לדין.
 2. ייצוג בהליכים משפטיים – עורך הדין ייצג את בעלי הנכס בדיונים משפטיים הקשורים לעיקול ולמכירת הדירה.
 3. ניהול משא ומתן – עורך הדין ינהל משא ומתן עם הגורמים הרלוונטיים, כגון הזוכה בתיק ההוצאה לפועל, במטרה להגיע להסדר שיהיה לטובת בעלי הנכס.
 4. מציאת פתרונות חלופיים – עורך הדין יבחן אפשרויות נוספות, כגון הסדרי חוב או מימון מחדש, שעשויים למנוע את מכירת הדירה.
 5. ליווי לאורך כל התהליך – עורך הדין ילווה את בעלי הנכס לאורך כל שלבי ההליך, תוך מתן הסברים והנחיות.

פנייה לעורך דין מקרקעין מנוסה יכולה להפחית את הלחץ והחששות הכרוכים במכירת דירה שעוקלה, ולסייע בהגנה על זכויות בעלי הנכס. חשוב לבחור עורך דין בעל ניסיון רב בתחום המקרקעין ובטיפול במקרים דומים, כדי לקבל את הייצוג המשפטי הטוב ביותר.

מה קורה כאשר דירת מגורים שלך עוקלה בהוצאה לפועל?

דמיינו לרגע שאתם נמצאים במצב מורכב ומלחיץ. דירת המגורים שלכם, המקום שאתם קוראים לו בית, עוקלה על ידי ההוצאה לפועל. אתם מרגישים מבולבלים, מודאגים ולא יודעים מה צופן העתיד. החששות מציפים את מחשבותיכם: האם תאלצו לעזוב את הדירה? מה יקרה למשפחה שלכם? האם תצליחו להתגבר על המכשול הזה?

זהו בדיוק המצב שבו מצא את עצמו יוסי כהן, אב לשני ילדים ובעל עסק קטן. עקב קשיים כלכליים וחובות שהצטברו, דירת המגורים שלו עוקלה בהוצאה לפועל. יוסי הרגיש אבוד ומיואש, חושש מהעתיד הלא ידוע.

אך יוסי החליט לא להרים ידיים. הוא פנה לעורך דין המתמחה בתחום המקרקעין וההוצאה לפועל, מתוך תקווה למצוא פתרון לבעיה המורכבת. עורך הדין, בעל ניסיון רב בטיפול במקרים דומים, הקשיב ליוסי בקשב רב והסביר לו את האפשרויות העומדות בפניו.

ראשית, עורך הדין בחן לעומק את מצבו המשפטי של יוסי ואת הנסיבות שהובילו לעיקול הדירה. לאחר מכן, הוא גיבש אסטרטגיה משפטית מקיפה, שכללה מגעים עם ההוצאה לפועל וניהול משא ומתן עם הנושים.

עורך הדין עבד ללא לאות כדי למצוא פתרון שיאפשר ליוסי ולמשפחתו להישאר בדירה. הוא השתמש בידע המשפטי הנרחב שלו ובניסיונו הרב כדי לטעון לטובת יוסי בבית המשפט, תוך הצגת מצבו הכלכלי והנסיבות המיוחדות.

לבסוף, לאחר מאמצים רבים ועבודה מאומצת, הצליח עורך הדין להשיג הסדר חוב מול הנושים, שאיפשר ליוסי לשמור על דירת המגורים שלו. יוסי הרגיש הקלה עצומה והכרת תודה עמוקה לעורך הדין שליווה אותו לאורך כל הדרך.

סיפורו של יוסי ממחיש את החשיבות של פנייה לעורך דין מנוסה ומקצועי כאשר מתמודדים עם עיקול דירת מגורים בהוצאה לפועל. עם הסיוע המשפטי הנכון, ניתן למצוא פתרונות יעילים ולהתגבר על מכשולים, תוך שמירה על הזכויות והאינטרסים של הלקוח. אל תישארו לבד במצב כזה – פנו לעזרה משפטית ותנו לעורך הדין המתאים להוביל אתכם בדרך לפתרון הבעיה.

6 פסקי דין רלוונטיים בנושא: מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

1. ע”א 1516/02 מדינת ישראל נ’ אבו חנא
פסק דין זה עוסק במכירת דירת מגורים שעוקלה בהליכי הוצאה לפועל. בית המשפט העליון קבע כי יש לאזן בין זכותו של החייב לקורת גג לבין זכותו של הזוכה לגבות את חובו. נקבע כי ניתן למכור דירת מגורים רק אם לא ניתן לגבות את החוב בדרך אחרת וכי יש לתת לחייב פרק זמן סביר למצוא פתרון חלופי. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר “נבו”.

2. רע”א 4905/98 גמזו נ’ ישעיהו
פסק דין זה דן בזכותו של צד שלישי, שזכויותיו נפגעו כתוצאה מעיקול הדירה, להתנגד למכירתה. נקבע כי על צד שלישי להוכיח זכויות בדירה וכי התנגדותו צריכה להיות מנומקת. עוד נקבע כי הנטל להוכיח את הזכויות מוטל על הצד השלישי. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר “תקדין”.

3. ע”א 4447/02 עזבון המנוחה חנה גלעד ז”ל נ’ עו”ד יעקב שפטל
פסק דין זה עוסק במעמדה של צוואה לעניין מכירת דירה בהליכי הוצאה לפועל. נקבע כי כאשר יש סתירה בין צוואת המנוח לבין הליכי ההוצאה לפועל, יש ליתן עדיפות לאינטרס ההוצאה לפועל, אלא אם כן הצוואה מבוססת על זכויות קנייניות בדירה. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר “נבו”.

4. ע”א 7712/99 פלונית נ’ פלוני
פסק דין זה דן בשאלה האם ניתן למכור דירה בהליכי הוצאה לפועל כאשר החייב התגרש והדירה היא חלק מהסדר הגירושין. נקבע כי ככלל, דירה שהיא חלק מהסדר גירושין ניתנת למכירה, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם הגירושין או בהחלטה שיפוטית ספציפית. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר “פסקדין”.

5. בר”ע 6810/97 פלוני נ’ הכונס הרשמי
פסק דין זה עוסק בהגנות הניתנות לחייב שדירתו עומדת למכירה בהליכי פשיטת רגל. נקבע כי חייב שהוכרז כפושט רגל זכאי להגנות מסוימות, כגון הזכות לדיור חלופי והזכות לקבל חלק מדמי המכר של הדירה למימון צרכי מחיה בסיסיים. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר “נבו”.

6. רע”א 4512/08 עו”ד אברהם נ’ כונס הנכסים הרשמי
פסק דין זה דן בזכויותיו של נושה מובטח במכירת דירה בהליכי כינוס נכסים. נקבע כי נושה מובטח זכאי לגבות את מלוא יתרת חובו מתמורת מכירת הדירה ויש להעדיפו על פני נושים לא מובטחים. זאת בתנאי שהנושה המובטח פעל בתום לב ובהתאם לדין. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר “תקדין”.

סיכום מאמר: מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

במאמר זה נדון בנושא מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל. להלן סיכום של הנקודות העיקריות:

 • כאשר אדם לא משלם חובות, ניתן לעקל את דירת המגורים שלו על ידי ההוצאה לפועל.
 • מכירת דירה שעוקלה מתבצעת באמצעות מכרז פומבי, כאשר ההצעה הגבוהה ביותר זוכה.
 • לפני מכירת הדירה, ניתנת לחייב אפשרות לפרוע את החוב תוך 30 יום.
 • במידה והחוב לא נפרע, מתפרסמת מודעה על מכירת הדירה, וניתן להגיש הצעות במכרז.
 • לאחר מכירת הדירה, הכספים מועברים לפירעון החובות לפי סדר קדימויות הקבוע בחוק.
 • במקרים מסוימים, בית המשפט יכול להורות על דחיית מועד פינוי הדירה עד 6 חודשים.

אם הנכם מתמודדים עם עיקול דירת מגורים או שאלות משפטיות נוספות בנושא, אנו ממליצים לפנות לעורכי דין מנוסים להתייעצות. משרד עורכי הדין טאוב ושות’ מציע ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום בנושאים אלו ואחרים.

צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 079-5805541 או השאירו פרטים בטופס יצירת הקשר בתחתית העמוד, ונשמח לעמוד לרשותכם ולסייע במציאת הפתרון המתאים עבורכם.

ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

שיתוף המאמר מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות בנושא מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

זקוקים לסיוע משפטי במכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל? התקשרו עכשיו או השאירו פרטים

מאמרים מקצועיים בנושא מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל

מחפש מידע נוסף על מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל?