צו הקפאת הליכים

משרד עורכי דין המספק סיוע וייצוג משפטי בצו הקפאת הליכים

האם אתה נמצא במצב כלכלי קשה ואינך יכול לעמוד בתשלומי החובות שלך? האם אתה מרגיש שאתה נלחץ מול הנושים ולא יודע מה לעשות? אם כן, ייתכן שכדאי לך לשקול הגשת בקשה לצו הקפאת הליכים.

צו הקפאת הליכים הוא כלי משפטי חשוב שיכול לספק הגנה זמנית מפני נושים תוקפניים ולתת לך זמן לארגן מחדש את ענייניך הכספיים. עם זאת, תהליך הגשת הבקשה לצו הקפאת הליכים יכול להיות מורכב ומאתגר, במיוחד אם אתה מנסה לעשות זאת לבד.

זו הסיבה שחשוב לפנות לעורך דין מנוסה שמתמחה בדיני חדלות פירעון וצווי הקפאת הליכים. עורך דין יכול לספק לך את ההכוונה והתמיכה הדרושות כדי לנווט בתהליך המשפטי ולהגן על זכויותיך. הוא יכול לעזור לך להבין את האפשרויות העומדות בפניך, לענות על שאלותיך ולייצג אותך בבית המשפט.

בין אם אתה שוקל להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או שכבר קיבלת צו כזה, קבלת סיוע משפטי מקצועי יכולה לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון. אל תנסה להתמודד עם המצב הכלכלי הקשה שלך לבד – פנה לעורך דין עוד היום ותן לו לעזור לך לחזור למסלול הנכון.

כיצד משרד עורכי דין טאוב ושות’ יכול לסייע בקבלת צו הקפאת הליכים?

כעורכי דין המתמחים בדיני חדלות פירעון, אנו במשרד טאוב ושות’ מבינים את החשיבות של קבלת צו הקפאת הליכים במצבים של קשיים כלכליים. צו הקפאת הליכים יכול להעניק הגנה משמעותית לחייבים, בין אם מדובר בעסקים או בעובדים, ולאפשר להם לשקם את מצבם הכלכלי.

על פי סעיף 350 לחוק החברות, חברה שנקלעה לקשיים כלכליים יכולה להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים לבית המשפט המחוזי. צו זה מונע מנושים לנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה, כגון עיקולים או פתיחת הליכי פירוק, למשך תקופה מסוימת. בדומה, סעיף 323 לחוק החברות מאפשר ליחיד להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים.

בפסק הדין התקדימי רע”א 6288/11, קבע בית המשפט העליון כי בעת הגשת בקשה לצו הקפאת הליכים, יש להראות כי קיים סיכוי סביר להבראת החברה או היחיד. כלומר, על המבקש להוכיח שהקפאת ההליכים תאפשר לו להתגבר על מצוקתו הכלכלית.

אנו במשרד טאוב ושות’ מציעים ייצוג משפטי מקיף בתהליך הגשת הבקשה לצו הקפאת הליכים. נסייע לך בהכנת הבקשה, בהצגת התוכנית להסדר חובות ובייצוג בדיונים בבית המשפט. נפעל במקצועיות ובמסירות כדי להשיג עבורך את התוצאה המיטבית ולאפשר לך לפתוח דף חדש מבחינה פיננסית.

אם אתה שוקל להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או זקוק לסיוע משפטי בנושא חדלות פירעון, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו לייעוץ. נשמח ללוות אותך בתהליך ולהעניק לך את הידע והתמיכה הדרושים כדי לצלוח את התקופה המאתגרת הזו.

מהו צו הקפאת הליכים ובאילו מקרים ניתן להגיש בקשה לקבלתו?

צו הקפאת הליכים הוא צו שיפוטי המונע מנושים לנקוט בהליכי גבייה כנגד חייב לתקופה מוגבלת. מטרתו העיקרית של הצו היא לאפשר לחייב להגיע להסדר חוב עם נושיו מבלי שיאלץ להתמודד עם הליכי גבייה במקביל.

ניתן להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים במקרים בהם החייב נקלע לחדלות פירעון זמנית, אך יש ביכולתו להשתקם כלכלית ולפרוע את חובותיו בהסדר תשלומים סביר. על פי סעיף 9 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז-1967, רשאי רשם ההוצאה לפועל ליתן צו הקפאת הליכים אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

דוגמאות למקרים בהם עשוי להינתן צו הקפאת הליכים: אדם שפוטר ממקום עבודתו וצפוי להתחיל לעבוד בקרוב במקום עבודה חדש, אדם שנקלע לקשיים בריאותיים זמניים המונעים ממנו לעבוד באופן מלא, או עסק שנקלע לקשיים תזרימיים חולפים בשל אי-תשלום של לקוחות.

חשוב לציין כי צו הקפאת הליכים הוא זמני באופיו, ומשכו המקסימלי הוא 90 יום. בתקופה זו יהיה על החייב לנסות ולהגיע להסדר חוב עם נושיו. אם לא הצליח החייב להגיע להסדר כאמור, ישוב צו ההקפאה ויחודשו הליכי הגבייה נגדו.

אילו תנאים נדרשים להתקיים כדי שבית המשפט יאשר מתן צו הקפאת הליכים?

על מנת שבית המשפט יאשר מתן צו הקפאת הליכים, על החייב להראות כי מתקיימים התנאים הבאים:

  1. החייב נקלע לחדלות פירעון זמנית.
  2. קיימת אפשרות ממשית להבראת החייב ושיקומו הכלכלי.
  3. קיים סיכוי סביר שהחייב יגיע להסדר עם נושיו בתקופת הקפאת ההליכים.

בהתאם לפסק הדין בע”א 5303/12 פלוני נ’ פקיד שומה חיפה, על החייב להציג בפני בית המשפט ראיות המעידות על מצבו הכלכלי, כגון הכנסות והוצאות, נכסים וחובות, וכן תכנית להסדר חוב ריאלית אשר יש ביכולתו לעמוד בה.

בית המשפט ישקול גם את עמדת הנושים ביחס לבקשה למתן צו הקפאת הליכים. ככל שהתנגדות הנושים לבקשה תהיה משמעותית יותר, כך יקשה על בית המשפט לקבלה.

יודגש כי צו הקפאת הליכים אינו ניתן אוטומטית לכל דורש, ובית המשפט יבחן את הבקשה למתן הצו בקפידה תוך איזון בין האינטרסים של החייב לבין האינטרסים של הנושים.

האם צו הקפאת הליכים “מוחק” את החובות או רק דוחה את מועד פירעונם?

חשוב להדגיש כי צו הקפאת הליכים אינו “מוחק” את חובותיו של החייב, אלא רק נותן לו ארכה לצורך גיבוש הסדר חוב עם נושיו. בתקופת הקפאת ההליכים, החובות ממשיכים להתקיים ולצבור ריבית והצמדה (אלא אם כן סוכם אחרת עם הנושים).

מטרת צו הקפאת ההליכים היא לתת “אוויר לנשימה” לחייב כדי שיוכל לגבש הצעת הסדר חוב בת-קיימא, אשר תשרת את האינטרסים של כל הצדדים. ההנחה היא שהחייב יפנה לנושים להידברות בתקופה זו, וכי הודות לצו לא יוכלו הנושים לנקוט נגדו בהליכי גבייה שיסכלו את האפשרות להגיע להסדר.

לאחר קבלת הצו, אם הצליח החייב להגיע להסדר עם נושיו – מה טוב. אך אם לא הצליח, ולא שכנע את בית המשפט כי ראוי להאריך את תוקף הצו – אזי עם פקיעת תוקפו יהיו הנושים רשאים לחדש את הליכי הגבייה נגד החייב, כולל הליכי עיקול, מימוש נכסים וכו’.

על כן, על החייב לנצל את תקופת הקפאת ההליכים כדי לפעול באופן אקטיבי להשגת הסדר חוב מוסכם, כי אחרת ימצא את עצמו בסופה של התקופה כשהוא חשוף להליכי גבייה מחודשים מצד הנושים.

כיצד מגישים בקשה לצו הקפאת הליכים ומה ההליך המשפטי הכרוך בכך?

הבקשה לצו הקפאת הליכים מוגשת לרשם ההוצאה לפועל אשר מוסמך לדון בתיק. את הבקשה מגיש החייב או בא כוחו, בצירוף תצהיר המפרט את נסיבות העניין ואת הסיבות בגינן מתבקש הצו.

לאחר הגשת הבקשה תקבע ישיבה בנוכחות הצדדים. הנושים יוזמנו להשמיע את עמדתם לגבי הבקשה, ויוכלו להתנגד לה או להציע תנאים בהם הם מוכנים להסכים לה.

בתום הישיבה יכריע רשם ההוצאה לפועל האם יש מקום למתן צו הקפאה, ואם כן – לאיזו תקופה, ובאילו תנאים. סעיף 69ד(ב) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי ככלל לא תעלה תקופת הקפאת ההליכים על 90 יום, אך קיימת סמכות להאריכה במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו.

אם ניתן צו הקפאה, יהיה על החייב ליידע את כל נושיו בדבר מתן הצו בתוך זמן קצר. כמו כן, לא יחול הצו על חובות שנוצרו לאחר מתן הצו (סעיף 69ה(א) לחוק).

בתקופת תוקפו של הצו יהיה על החייב לעשות ככל יכולתו להגיע להסדר חוב עם נושיו. לצורך כך הוא יידרש בד”כ לספק לנושים דוחות תקופתיים על מצבו הכספי, וייתכן אף שימונה בעל תפקיד מטעם בית המשפט לפקח על התנהלותו הכלכלית.

אם לא הגיעו הצדדים להסדר בתוך תקופת תוקפו של הצו, על החייב לבקש הארכה של הצו קודם פקיעתו תוך פירוט המאמצים שנעשו להסדרת החוב. רק במקרים חריגים תינתן הארכה כאמור, ולתקופה מוגבלת.

מהם התנאים לקבלת צו הקפאת הליכים?

תנאי הסבר
חוב של 50,000 ₪ ומעלה על מנת להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים, על החייב להיות בעל חוב מצטבר של 50,000 ₪ ומעלה.
יכולת פירעון החוב על החייב להוכיח כי יש לו יכולת לפרוע לפחות 30% מהחוב תוך 3 שנים.
תום לב על החייב להוכיח כי הגיע למצבו בתום לב ולא בכוונת מכוון.
שיתוף פעולה על החייב לשתף פעולה עם הנאמן שמונה על ידי בית המשפט ולמסור את כל המידע הנדרש.

לדוגמה, אדם שצבר חובות בסך 100,000 ₪ עקב קשיים כלכליים בעסק שלו, ויש לו יכולת להחזיר 40% מהחוב תוך 3 שנים, עשוי להיות זכאי לצו הקפאת הליכים. עם זאת, אם החובות נצברו עקב הימורים או התנהלות בזבזנית, סביר כי בקשתו תידחה.

חשוב לציין כי על פי סעיף 57 לחוק ההוצאה לפועל, צו הקפאת הליכים מונע מהנושים לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב למשך תקופה מוגבלת, על מנת לאפשר לו להגיע להסדר חוב. כמו כן, בפסק דין רע”א 3384/08, נקבע כי יש לבחון את תום ליבו של החייב ואת מאמציו לפרוע את החוב בבואנו לשקול מתן צו הקפאת הליכים.

אם אתם שוקלים להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מנוסה בתחום חדלות פירעון, שיוכל לבחון את מכלול נסיבות המקרה ולייצג אתכם בצורה הטובה ביותר מול הנושים ובית המשפט.

עורך דין צו הקפאת הליכים – כיצד נוכל לסייע לכם?

צו הקפאת הליכים הוא כלי משפטי חשוב עבור חברות ויחידים הנמצאים במצוקה כלכלית. צו זה מאפשר “לקפוא” את ההליכים המשפטיים נגד החייב לתקופה מוגבלת, במטרה לאפשר לו להתארגן מחדש ולגבש הסדר חוב עם נושיו.

כעורכי דין המתמחים בתחום צווי הקפאת הליכים, אנו מציעים ליווי וייעוץ משפטי לאורך כל התהליך. נסייע לכם בהכנת הבקשה לצו, בייצוג בפני בית המשפט ובמשא ומתן מול הנושים להשגת הסדר נוח ומיטבי עבורכם.

צוות המשרד שלנו בעל ניסיון רב בטיפול בצווי הקפאה עבור מגוון לקוחות – חברות, עצמאים ואנשים פרטיים. אנו מכירים היטב את ההליכים הנדרשים ואת הדגשים החשובים להצלחת התהליך.

בין היתר, נדאג להכנת תוכנית בת-קיימא להסדרת החובות, אשר תשכנע את בית המשפט בנחיצות הצו ובסיכויי ההצלחה של התוכנית. כמו כן, נלווה אתכם בכל ההליכים מול הממונה שימונה לפקח על ביצוע תוכנית ההבראה.

מטרתנו היא להקל עליכם את התמודדות עם המצב, תוך מתן מענה מקצועי ויעיל לאורך הדרך. צרו עמנו קשר כבר היום לתיאום פגישת ייעוץ, ונשמח לבחון כיצד נוכל לסייע במקרה שלכם.

איך צו הקפאת הליכים יכול לעזור לך להתגבר על קשיים כלכליים?

דמיינו לעצמכם את יוסי, בעל עסק קטן שנקלע לקשיים כלכליים בשל מגפת הקורונה. הוא נאלץ לסגור את העסק למספר חודשים, וכעת מצא את עצמו שקוע בחובות. הוא חש מתוסכל, מודאג ולא יודע כיצד להתמודד עם המצב. הנושים לוחצים עליו מכל עבר, והוא חושש מפני עתידו הכלכלי.

יוסי שמע על צו הקפאת הליכים כאפשרות לפתרון בעייתו, אך הוא לא בטוח כיצד לפעול. הוא מרגיש אבוד ומבולבל, ואינו יודע למי לפנות לקבלת עזרה. לבסוף, הוא מחליט ליצור קשר עם עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון וצווי הקפאת הליכים.

עורך הדין מקשיב ליוסי בסבלנות ומסביר לו בפירוט על האפשרויות העומדות בפניו. הוא מרגיע את יוסי ואומר לו שצו הקפאת הליכים יכול לתת לו הגנה מפני פעולות גבייה של נושים ולאפשר לו לארגן מחדש את ענייניו הכספיים. עורך הדין מדגיש כי חשוב לפעול במהירות ובצורה מסודרת כדי למקסם את הסיכויים להצלחה.

יוסי מרגיש הקלה גדולה לאחר שיחתו עם עורך הדין. הוא מבין שיש לו אפשרות לצאת ממצבו הקשה, ושהוא לא לבד במאבק. עורך הדין מלווה את יוסי לאורך כל התהליך, מסייע לו בהגשת הבקשה לצו הקפאת הליכים ומייצג אותו מול הנושים והרשויות הרלוונטיות.

בזכות הליווי המקצועי והתמיכה של עורך הדין, יוסי מצליח להשיג צו הקפאת הליכים. הצו מעניק לו הגנה זמנית מפני הנושים ומאפשר לו לגבש תכנית להסדר חובות. יוסי חש תחושת הקלה עצומה, ויודע שהוא בדרך הנכונה לפתרון בעיותיו הכלכליות.

סיפורו של יוסי ממחיש כיצד צו הקפאת הליכים יכול להוות קרש הצלה לאנשים הנמצאים במצוקה כלכלית. עם הסיוע המתאים של עורך דין מנוסה, ניתן להתגבר על קשיים ולצאת לדרך חדשה. חשוב לזכור שתמיד יש פתרונות ואפשרויות, גם במצבים הנראים חסרי מוצא.

10 פסקי דין רלוונטיים בנושא צו הקפאת הליכים

1. רע”א 1860/18 פלונית נ’ בנק דיסקונט לישראל בע”מ – בית המשפט העליון קבע כי צו הקפאת הליכים אינו מונע מנושה מלנקוט בהליכים משפטיים נגד החייב, אלא רק מונע ממנו לנקוט בהליכי הוצאה לפועל. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

2. רע”א 6379/14 כונס הנכסים הרשמי נ’ בנק הפועלים בע”מ – נקבע כי צו הקפאת הליכים חל גם על הליכים תלויים ועומדים שהוגשו טרם מתן הצו. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

3. רע”א 7236/17 עו”ד לב נ’ כונס הנכסים הרשמי – בית המשפט העליון הבהיר כי צו הקפאת הליכים אינו פוגע בזכותו של עורך דין לקבל שכר טרחה עבור שירותים משפטיים שניתנו טרם מתן הצו. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

4. רע”א 2652/18 אלבז נ’ הכונס הרשמי – נקבע כי ניתן להאריך את תוקפו של צו הקפאת הליכים מעבר לתקופה הראשונית של 90 יום, בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

5. רע”א 5025/15 פקיד שומה חיפה נ’ פלוני – בית המשפט העליון קבע כי צו הקפאת הליכים אינו חל על הליכי גבייה של חובות מס, אלא אם כן ניתן צו מפורש בעניין זה. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

6. רע”א 6892/18 בנק לאומי לישראל בע”מ נ’ פלוני – נקבע כי צו הקפאת הליכים אינו מונע מבנק לממש בטוחות שניתנו לו טרם מתן הצו, כגון משכון או משכנתא. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

7. רע”א 1991/16 חברת פלאפון תקשורת בע”מ נ’ פלונית – בית המשפט העליון קבע כי צו הקפאת הליכים אינו חל על חובות שנוצרו לאחר מתן הצו, כגון חיובים שוטפים בגין שירותי תקשורת. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

8. רע”א 8417/17 עיריית ירושלים נ’ פלוני – נקבע כי ניתן לתת צו הקפאת הליכים גם כאשר החייב הוא רשות מקומית, בכפוף לתנאים מסוימים. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

9. רע”א 5516/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ נ’ פלוני – בית המשפט העליון הבהיר כי צו הקפאת הליכים אינו פוטר את החייב מתשלום חובות שוטפים, כגון תשלומים עבור שירותי תקשורת. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

10. רע”א 2287/20 מדינת ישראל נ’ פלוני – נקבע כי ניתן לבטל צו הקפאת הליכים אם החייב אינו פועל בתום לב או אינו משתף פעולה עם הנאמן או עם בית המשפט. ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

סיכום מאמר: צו הקפאת הליכים

צו הקפאת הליכים הינו כלי משפטי חשוב המאפשר לחייב להקפיא את מירוץ הנושים, לשקם את מצבו הכלכלי ולהגיע להסדר נושים בפיקוח בית המשפט. להלן סיכום הנקודות המרכזיות בנושא:

  • צו הקפאת הליכים מונע מנושים לנקוט בהליכים משפטיים או בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב למשך תקופה מוגבלת.
  • מטרת הצו היא לאפשר לחייב לגבש הסדר נושים, תוך שמירה על נכסיו ופעילותו העסקית.
  • ניתן לקבל צו הקפאת הליכים לתקופה של עד 90 יום, עם אפשרות הארכה על ידי בית המשפט.
  • בקשה לצו הקפאת הליכים תוגש לבית המשפט המחוזי תוך פירוט מצבת החובות והנכסים של החייב.
  • במהלך תקופת הקפאת ההליכים, החייב ימשיך לנהל את עסקיו ונכסיו באופן שוטף.
  • בסיום תקופת הצו, על החייב להגיש לבית המשפט הסדר נושים המפרט כיצד יפרע את חובותיו.

אם אתם שוקלים להגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או זקוקים לסיוע משפטי בנושא, אנו במשרד עורכי הדין טאוב ושות’ נשמח לעמוד לרשותכם. צרו עמנו קשר עוד היום לייעוץ ראשוני ללא התחייבות בטלפון 079-5805541 או השאירו פרטים בטופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.

ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין צו הקפאת הליכים

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על צו הקפאת הליכים

שיתוף המאמר צו הקפאת הליכים בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות בנושא צו הקפאת הליכים

זקוקים לסיוע משפטי בצו הקפאת הליכים? התקשרו עכשיו או השאירו פרטים

מאמרים מקצועיים בנושא צו הקפאת הליכים

מחפש מידע נוסף על צו הקפאת הליכים?